Skräddarsydda trygghetsinsatser i Solna

För att Solna stad ska fortsätta vara en trygg och säker stad genomförs nu skräddarsydda insatser utifrån varje områdes unika behov. Trygghetsinsatserna utgår från de svar som solnaborna lämnade i den trygghetsinventering som genomfördes under förra året.

Staden genomförde en stor trygghetsinventering 2016 och den har legat till grund för planeringen av stadens trygghetsarbete under 2017. De fokusområden som pekats ut har fått skräddarsydda insatser. Resultatet i inventeringen visade att Bergshamra är tryggast, följt av Järva/Nya Ulriksdal och Frösunda, samt att insatser behövs i Hagalund, Solna centrum/Skytteholm och Haga Norra/Haga.

– Solna ska fortsatt vara en trygg och säker stad, därför skräddarsys nu insatserna för varje område för att möta solnabornas behov och önskemål, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

– Tack till alla solnabor som tog sig tid att svara på enkäten. En del av insatserna görs i hela staden men utifrån resultaten sätter vi nu även in specifika åtgärder i varje stadsdel utifrån behovet lokalt för att skapa en ren, trygg och snygg stad, säger Samuel Klippfalk, ordförande Trygghetsrådet.

Karta som illustrerar insatserna.

Trygghetsinventeringen pekar på följande att arbeta med i respektive område:

Hagalund

Fokusområde enligt trygghetsinventeringen: Nedskräpning, skadegörelse, oro och otrygghet.

Insats: Samverkan med polis, ökad synlighet och närvaro. Trygghetsvandring med polis och fastighetsägare för att ta fram gemensamma insatser.

Bergshamra

Fokusområde enligt trygghetsinventeringen: Få tycker att polisen bryr sig om lokala problem.

Insats: Ökad polisiär närvaro prioriteras i samverkan mellan staden och polisen.

Frösunda

Fokusområde enligt trygghetsinventeringen: Bilar som kör för fort.

Insats: Samverkan med polis och insatser för att sänka hastigheten:
• Digitala skyltar för hastighetsbevakning och mätning
• 30-skyltning i bågar placerade i gatuutrymmet "Här kör vi mjukt"
• Polisinsatser för hastighetsbevakning

Huvudsta

Fokusområde enligt trygghetsinventeringen: Nedskräpning.

Insats: Ny skötselansvarig och rondering i naturmark samt utökade tömningsfrekvenser på papperskorgarna och effektivare klottersanering är exempel på insatser som ska göra staden renare.

Skytteholm/Solna C

Fokusområde enligt trygghetsinventeringen: Berusade och narkotikapåverkade personer utomhus.

Insats: Samverkan med polis för ökad synlighet och närvaro, samverkan med socialtjänst för att bl.a. skapa en tryggare miljö.

Haga/Haga Norra

Fokusområde enligt trygghetsinventeringen: Nedskräpning.
Insats: Nytt renhållningsavtal och nya papperskorgar är exempel på insatser som ska göra staden renare.

Råsunda/Arenastaden

Fokusområde enligt trygghetsinventeringen: Avstått från idrottsevenemang och att åka buss eller tåg.

Insats: Staden har tydlig information till trafiken.nu vid större evenemang, genomför extra städning och parkeringsövervakning. Otrygga platser prioriteras i samverkan med polisen och SL.

Järva/Nya Ulriksdal/Ulriksdal

Fokusområde enligt trygghetsinventeringen: Avstått från idrottsevenemang.

Insats: Extra städning och riktad parkeringsövervakning är exempel på insatser som staden bidrar till för att idrottsevenemang ska kunna ordnas utan större störningar på omgivningen. Staden genomför insatser för att skapa en trygg miljö kring evenemang, i samverkan med polis och idrottsklubbarna.

Dela: