Seminarium om våldsbejakande extremism lockade många

Trygghetsrådets seminarium om våldsbejakande extremism och hur vi ska arbeta för att motverka det intresserade många. Nära ett hundratal intresserade besökare kom och lyssnade på när Säpo berättade om sitt uppdrag, att skydda Sverige och demokratin, samt vad samhällets aktörer gemensamt kan göra för att förhindra våldsbejakande extremism.

-Solna ska aldrig bli en grogrund för någon typ av extremism och vårt samarbete med SÄPO och polisen är en viktig del för att förhindra och upptäcka radikalisering. Gemensamt arbete för att förhindra våldbejakande extremism är viktigt, säger Samuel Klippfalk ordförande i trygghetsrådet.

Vad är då våldsbejakande radikalisering? Det handlar om den process då en person eller grupp börjar främja våld i politiskt eller ideologiskt syfte. SÄPO påpekade att man sett bevis för att många som radikaliserats har radikaliserats det på väldigt kort tid, ibland så kort som en vecka. Det gör det väldigt svårt att hitta potentiella gärningsmän innan de begår sina attentat.
Säpo betonade därför vikten av att stadens verksamheter aktivt letar efter tecken och signaler på radikalisering. Det kan vara klister- eller tygmärken eller annat som signalerar att en ungdom kan vara på väg in i en destruktiv miljö eller livsstil. Det är ett av flera exempel som nämns i stadens utbildningspaket för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Strategin antogs av Kommunstyrelsen i våras.

SÄPOs arbete med kontraterrorism består av kartläggning och underrättelser för att förhindra att terroristattentat planeras, stöds eller genomförs i Sverige eller mot svenska intressen utomlands.
I dag bedömer SÄPO att det är våldsbejakande islamister utgör det största hotet mot svensk säkerhet. Totalt uppskattar SÄPO att det finns ca 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige.

-Det är viktigt att hela samhället sluter upp och det vi som tjänstemän och politiker i Solna kan göra är att ha ett kritiskt öga. Det kan gälla allt från att läsa nyheterna kritiskt till att vara vaksam på mejl som ser konstiga ut eller om någon ser någonting i sin närhet som man reagerar på, säger Marcus Qvennerstedt säkerhetschef i Solna.

Dela: