Satsning på långtidsarbetslösa ger fler jobb i Solna

I Solna hjälps staden och näringslivet åt med att matcha arbetssökande med lediga jobb i den så kallade Solnamodellen. Det har lett till att arbetslösheten i Solna är bland de lägsta i landet. Solnamodellen Extra heter ett delprojekt där Solna stad hjälper långtidsarbetslösa in i arbete. Av deltagarna under 2017 har 71 procent gått vidare till egen försörjning och merparten av dem som inte gjort det har fortsatt inom projektet.

Solnamodellen Nyanlända handlar om att bryta arbetslösheten hos nyanlända solnabor med uppehållstillstånd, som varit i Sverige kortare tid än två år. Stadens medarbetare letar efter arbetsgivare med lediga arbetsplatser och ser även till att finnas med och stötta såväl arbetstagare som arbetsgivare både inför och under anställningen, så att uppstarten fungerar så smidigt som möjligt för båda parter.

Solnamodellen Extra handlar om att hjälpa personer, som stått utanför arbetsmarknaden i 20 månader eller längre, att komma tillbaka till arbete. Satsningen innebär en förstärkning av de insatser som redan görs i att matcha rätt person med rätt arbetsplats. Av deltagarna under 2017 har 71 procent gått vidare till egen försörjning och merparten av dem som inte gjort det har fortsatt inom projektet.

Staden ser gärna att fler arbetsgivare öppnar dörrar och möjligheter för arbetslösa. Vill du bidra till att anställa en arbetssökande solnabo, hör gärna av dig via: solna.se/vag-tillbaka-till-arbete

Dela: