Ökad tillgång till vattennära områden, vardagsmotion och utegym

Runt om i Solna finns många områden som har närhet till vattnet. Staden har haft i uppdrag att utreda hur solnaborna kan få ökad tillgång till dessa områden och hur möjligheterna till vardagsmotion kan förbättras med bland annat ökad tillgång till utegym.

För att öka möjligheterna för solnaborna att besöka platser som ligger nära vattnet har företaget Iterio, på uppdrag av staden, genomfört en utredning med möjliga förbättringsförslag. Solna har redan idag många populära och tillgängliga platser till exempel stränderna vid Edsviken, Brunnsviken, Ulvsundasjön, Bällstaviken, Karlbergssjön och Råstasjön. Platser som ska värnas både för rekreation och djurliv.

- Vi har många naturområden att vara stolta över i Solna och vi vill vårda och utveckla dem så att de kommer alla solnabor till del, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

- Solnaborna är stolta över sina strandområden. Nu får vi fler möjligheter att njuta av dem, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande.

De åtgärder som föreslås i rapporten för att öka tillgängligheten till vattennära plaster handlar bland annat om att röja sly, sätta upp skyltar och uppmärksamma Solnaborna på vackra platser, samt se över grillplatser och underhåll.

I rapporten har det också ingått att se över befintliga och möjliga platser för utegym. Sedan tidigare finns det fyra utegym i Solna, ett utegym för viktträning vid Råstasjön, ett äldregym i Skytteholmsparken samt två utegym i Bergshamra och ett precis färdigställt femte gym på Stenbacka i Huvudsta. Rapporten redovisar förslag på olika platser för flera utegym – samt vilka aspekter som är viktiga inför planeringen av nya utegym. Kommunstyrelsen ställde sig på sitt möte den 4 december positiv till rapporten. Nästa steg är att tekniska nämnden ska fatta beslut om skötselåtgärder, medan kultur- och fritidsnämnden ska ange vilka av de föreslagna platserna för utegym som de anser bäst lämpade och mest angelägna att genomföra.

Dela: