Nytt naturreservat vid Råstasjön

Under hösten har det pågått ett intensivt arbete med att se till att området runt Råstasjön kan bli naturreservat. En viktig hållpunkt var därför när kommunstyrelsens på sitt sammanträde den 4 december fattades beslut om såväl föreskrifter som skötselplan. Nästa steg i processen är att kommunfullmäktige tar slutgiltiga beslutet den 18 december.

Under hösten har föreskrifter och skötselplan bearbetats och samråd har hållits med berörda parter i samband med det nya naturreservatet vid Råstasjön. Syftet med det nya naturreservatet är att bevara och utveckla ett natur- och rekreationsområde med möjligheter till ett aktivt friluftsliv för solnaborna. Det ger också utrymme att gynna, vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna kring Råstasjön.

Naturreservatet ska skötas så det ges goda förutsättningar för rekreation, motion och friluftsliv. Men det får inte byggas byggnader i reservatet. Skötseln ska också inriktas på att ge goda möjligheter till upplevelse av variationen och skönheten i naturen och självklart att gynna den biologiska mångfalden i området.

Dela: