Nu är det dags att ansöka till tvåspråkig förskoleavdelning (finska-svenska)

Den tvåspråkiga verksamheten på Thors förskola i Hagalund, Solna, har varit i gång sedan januari 2016. Nu är det dags att ansöka om förskoleplats inför våren. Du ansöker om plats i e-tjänst förskola på Solna stads webbplats solna.se/e-tjanst

En dag på förskolan

Förskolan anpassar den pedagogiska lärmiljön och aktiviteterna utifrån barnens behov. Det finns en stor öppenhet och flexibilitet i arbetslaget där alla är positiva till att testa olika metoder och arbeta med tvåspråkighet, allt för att utgå från barnets bästa. Här och på flera andra förskolor och förskoleklasser i Solna, används Bornholmsmodellen - en lekfull fonologisk pedagogik för språkinlärning. Metoden utvecklades och har fått sitt namn efter den danska ön Bornholm.

Dagen börjar med gemensam frukost för de barn som kommer tidigt. Därefter går alla till sin avdelning för att förbereda utevistelsen och påbörja dagens aktiviteter. Efter lunch är det vilostund, en del av barnen sover och andra har sagostund. Avdelningen är indelad i olika stationer och efter vilan får barnet välja en utifrån sitt intresse. Därefter är det dags för mellanmål. Måltiderna ger möjlighet till samtal om maten och dagens händelser på finska och svenska. Några gånger i veckan ordnas tema- och skapande verksamhet, till exempel med fokus på hur man tar hand om närmiljön.

Förskolan tar gärna emot besök av intresserade familjer för att visa och berätta mer.

E-post
thor@solna.se

Telefon
Haren, 072-583 16 15

Adress
Hagalundsgatan 49, 169 60 Solna

Tietoa suomeksi: solna.se/suomeksi

Dela: