Länsstyrelsen gav klartecken till bostäder vid Råstasjön – staden förbereder naturreservat

Länsstyrelsen beslutade på torsdagen att fastställa och avslå överklagandena av detaljplanen. Därmed kan 600 bostäder byggas mellan Arenastaden och Råstasjön. Förutsättningarna för att inrätta ett naturreservat vid Råstasjön har samtidigt lagts fast, och arbetet med det kan nu dras igång på allvar.

Råstasjön i vinterskrud
Råstasjön i vinterskrud. Foto: Solna stad

- Det är positivt att länsstyrelsen har beslutat att fastställa detaljplanen och avslå överklagandena. Det innebär att länsstyrelsen ställer sig bakom stadens bedömning om att förlaget innebär en bra avvägning mellan Arenastadens fortsatta utveckling och Råstasjöns naturvärden, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

- Råstasjön är ett viktigt rekreations- och naturområde för Solnaborna. Det var därför som staden minskade det ursprungliga bebyggelseförslaget med mer än hälften och har tagit initiativ till att inrätta ett naturreservat vid Råstasjön, fortsätter Pehr Granfalk.

Ett naturreservat vid Råstasjön blir Solnas tredje naturreservat, utöver Igelbäcken och Ulriksdal. Naturreservatets syfte är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

- Min förhoppning är att vi ska kunna bilda ett gemensamt sammanhängande naturområde vid Råstasjön och Lötsjön. Det förutsätter att fastighetsägarna i området och vår grannkommun Sundbyberg ställer sig positiva och deltar aktivt i arbetet, avslutar Pehr Granfalk.

Länsstyrelsens två beslut finns att ladda ner här och här (PDF-dokument, 1,3 MB).

Fakta om Arenastaden

Arenastaden i Solna är ett av Sveriges främsta utvecklingsområden. Här byggs en levande stadsdel med 2000 nya bostäder, 15 000 nya arbetsplatser, den nya nationalarenan Friends Arena, Skandinaviens största köpcentrum, Mall of Scandinavia, och Quality Hotel Friends.

Arenastaden är en knutpunkt för kollektivtrafiken med tillgång till tvärbana, pendeltåg och bussar och kommer även att trafikeras av den nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden år 2022.

Dela: