Internationella kommitténs resebidrag för unga – tid att ansöka!

Solna stads internationella kommitté har möjlighet att ge resebidrag för internationella studieresor till elever, ungdomar och unga i ideella föreningar i Solna.

Ungdomar på studieresa i Köpenhamn

De internationella studieresorna ska bidra till att ge barn och unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att studera och arbeta i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Kunskaper och erfarenheter från resorna ska sedan användas på hemmaplan i syfte att berika och utveckla verksamheten ur ett internationellt perspektiv.

Resmålet ska i första hand ligga i Europa och resor till stadens vänorter är högst prioriterade.

Ansök senast den 1 februari. Läs anvisningen om resebidrag och ansök här.

Välkommen med din ansökan!

Dela: