God ekonomi och verksamhet under händelserik period

Nytt bostadsområde i Pampas, samråd om det nya naturreservatet runt Råstasjön och en ny tunnelbanestation i Hagalund. Kommunstyrelsens delårsrapport visar på en fortsatt god ekonomi och att de mål och uppdrag som satts upp för 2017 kommer att kunna uppfyllas.

Kommunstyrelsen har bland annat fattat beslut om att utveckla ett nytt bostadsområde vid Pampas i Ekelund, där planer finns för 300 nya lägenheter, en ny förskola och en upprustning av stråket längs med vattnet. Arbetet med att skapa ett nytt naturreservat vid Råstasjön pågår och under sommaren genomfördes ett samråd om vilka regler som skall gälla och hur reservatet ska skötas.

Solna stad har också tillsammans med Stockholms läns landsting kunnat fatta beslut om att bygga en ny tunnelbanestation i Hagalund och därtill kommer staten att gå in och medfinansiera den med 200 miljoner kronor. Beslut har också tagits om att Solna ska vara en valkrets i valet 2018. Kommunstyrelsen beslutade om delårsrapporten den 16 oktober 2016.

Läs hela kommunstyrelsens delårsrapport här

Dela: