God ekonomi och bra måluppfyllnad i stadens delårsrapport

Ytterligare en station på nya gula linjens tunnelbana, två nyöppnade skolor och planer på ett nytt bostadsområde i Pampas. Stadens delårsrapport, som kommunfullmäktige beslutade om den 30 oktober, visar också att ekonomin är fortsatt god och att mål och uppdrag följer prognoserna.

I takt med att Solna växer behöver skolor och kommunal service utvecklas. De senaste tillskotten är de två nya skolorna, Järvastadsskolan och Parkskolan. En fristående skola i Järvastaden och en kommunal skola i Hagalund som båda öppnade portarna lagom till höstterminen. Samtidigt pågår arbetet med att iordningställa ett högstadium i centrala Solna. Beslut har också tagits för ett nytt bostadsområde i Pampas i Ekelund med 300 nya lägenheter, en ny förskola samt upprustning och utveckling av parkstråket mot vattnet.

Under våren beslutades också om en utbyggnad av en ny tunnelbanestation i Hagalund, på den gula tunnelbanelinjen till Arenastaden. Den ena uppgången kommer att placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och det andra längs Solnavägen.

Stadens delårsrapport omfattar perioden januari till augusti 2017 och visar att såväl stadens ekonomi liksom måluppfyllnad är god.

Fler viktiga händelser under perioden:

  • Sjövägen har enkelriktats för minskade trafikflöden och större utrymme skapats till cyklister och gående.
  • Simundervisning för alla elever i förskoleklass
  • Mindre barngruppen i förskolan
  • Alla grundskolor kommer under hösten 2017 påbörja arbetet med Friends treårsprogram för att förebygga mobbing på skolorna.
    Solnavägen tar nya steg mot stadsgata
  • Den 24 maj spelades UEFA Europa League finalen på Friends Arena i Solna. Nästan 46 000 åskådare var på plats för att se matchen i Solna. Evenemanget hade en turistekonomisk omsättning på mer än 290 miljoner kronor.
Dela: