Från årsskiftet leds Solna av nya nämnder och styrelser

Från den 1 januari är det nya nämnder och styrelser som leder stadens verksamheter. Detta gäller alla styrelser och nämnder utom kommunstyrelsen som tog över ansvaret redan i november förra året.

Solna leds av en borgerlig majoritet (m, fp, kd) med totalt 36 mandat av kommunfullmäktiges 61 mandat. Majoriteten har dessutom ett valtekniskt samarbete med centerpartiet (ett mandat). Oppositionen (s, v, mp) har 24 mandat.

Kommunstyrelsen:

Lars-Erik Salminen (m), ordf, Anders Ekegren (fp), förste vice ordf och Johanna Graf (s), andre vice ordf. Till övriga ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen valdes: Henrik Kelfve (m), Arion Chryssafis (m), Pehr Granfalk (m), Lena Appelgren (kd), Thomas Magnusson (v) och Leena Nystrand (mp).

Barn- och utbildningsnämnden:

Henrik Kelfve (m), ordf, Lars Granath (fp), förste vice ordf och Jytte Guteland (s), andre vice ordf. Till övriga ordinarie ledamöter valdes: Klas Lindblom (m), Jessica Jewrém (m), Lars Rådén (m), Nagwa Mourad (kd), Bedrnhard Huber (mp) och Thomas Magnusson (v).

Kompetensnämnden:

Arion Chryssafis (m), ordf, Marianne Damström Gereben (fp), förste vice ordf och Gösta Mårtensson (s), andre vice ordf. Till övriga ordinarie ledamöter valdes: Talia Svensson (m), Stellan Schultz (m), Kristin Corneliusson (m), Juan Fonseca (kd), Margareta Randwall (mp) och Leonor Magnusson (v).

Kultur- och fritidsnämnden:

Lise-Lotte Berthrand (fp), ordf, Magnus Nilsson (m), förste vice ordf, Arne Öberg (s), andre vice ordf. Till övriga ordinarie ledamöter valdes: Sebastian Carrà (m), Lisbeth Gustâv (m), Kristofer Hahne (kd), Monica Eriksson (c), Helen Hammarqvist (mp) och Lars Farago (v).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Pehr Granfalk (m), ordf, Malin Appelgren (kd), förste vice ordf, Maryam Yazdanfar (s), andre vice ordf. Till övriga ordinarie ledamöter valdes: Andreas Möller (m), Anton Vajk (m), Curt Fredriksson (fp), Anna Ekbjörn (c), Fredrik Karlsson (mp) och Fredrik Hertzberg (v).

Omvårdnadsnämnden:

Lena Appelgren (kd), ordf, Birgit Stockhaus (m), förste vice ordf, Stig Malm (s), andre vice ordf. Till övriga ordinarie ledamöter valdes: Mai Lönnkvist (m), Karl-Gustav Franzén (m), Göran Thingwall (m), Solveig Persson (fp), Susanne Nordling (mp) och Barbro Björck (v).

Socialnämnden:

Arion Chryssafis (m), ordf, Martin Andreasson (fp), förste vice ordf, Nazar Nashat (s), andre vice ordf. Till övriga ordinarie ledamöter valdes: Anna Malm Kelfve (m), Suzanne Holtzberg-Anderlid (m), Peter Lindén (m), Ingela Sellin (kd), Emma Fredriksson (mp) och Monika Olsson (v).

Stadsbyggnadsnämnden:

Anders Ekegren (fp), ordf, Torsten Svenonius (m), förste vice ordf, Martin Eliasson (s), andre vice ordf. Till övriga ordinarie ledamöter valdes: Farouk Kobba Abdennabi (m), Sara Nilsson (m), Thomas Cuenánt (m), Kent-Rune Sjöholm (kd), Olof B Nystrand (mp) och Kerstin Scheutz (v).

Dela: