Förstärkt stöd till brottsoffer

Staden erbjuder idag ett flertal olika stödinsatser till brottsoffer, enligt en utredning som redovisats för trygghetsrådet. För att ytterligare förstärka stödet kommer tydligare information till brottsoffer att tas fram och brottsofferjouren kommer att beredas plats på polisstationen i Solna.

Det är viktigt att säkerställa att informationen om de stödinsatser som staden erbjuder också når fram till brottsoffren. För det har polisen en stor och viktig roll. Samverkan kring brott i nära relation och stöd till brottsutsatta är därför ett viktigt område för samverkan mellan staden och polisen. För att förstärka stödinsatser för brottsoffer kommer även Brottsofferjouren att beredas plats på polisstationen i Solna. Tanken är att prova om fler brottsoffer söker stöd om de finns på plats hos polisen.

- Det är oerhört viktigt att den som utsätts för brott snabbt erbjuds stöd och hjälp. För att säkerställa det är det bra att Brottsofferjouren direkt kan finnas på plats och att brottsoffer får tydlig information om de insatser vi har i staden, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

- Att bli utsatt för ett brott kan innebära ett stort trauma och därför är det viktigt att vi erbjuder stöd. Brottsofferjouren kommer därför att finnas på plats en halvdag i veckan. Om vi märker att efterfrågan är hög kommer Brottsofferjourens närvaro att öka, säger Samuel Klippfalk, ordförande i trygghetsrådet.

För den som utsatts för brott finns det idag olika stödinsatser att vända sig till för stöd och hjälp. Bland annat kan den som utsatts för brott vända sig till brottsofferjouren, stödcentrum för unga brottsoffer och Origo som är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld. Utöver det finns också Relationsvåldscentrum som vänder sig till personer över 18 år som har varit utsatta för partnervåld eller hedersrelaterat våld. Relationsvåldcentrum erbjuder krissamtal, stödsamtal och rådgivning.

Utredningen har redovisats för trygghetsrådet den 5 oktober 2017 samt för kommunstyrelsen och socialnämnden.

Dela: