Försök med snabbspår för brottslingar

Under hösten kommer ett försök med snabbspår för brottslingar att påbörjas i Solna, Täby och Rinkeby. Det handlar om att snabbare kunna lagföra brottslingar och få bort unga från kriminalitet i ett tidigt skede.

Avsikten är att verksamheten ska startas med ett första steg hösten 2017, med unga förövare över 18 år. I april 2018 ska steg 2 genomföras och steg 3, som startar 1 januari 2019 ska omfatta även yngre lagöverträdare. Både polis, åklagare, domstol och kriminalvård ska ingå och samverkar. Projektet med snabbförfarande föreslås omfatta Solna, Täby och Rinkeby.

Dela: