FN-dagen: Samerna, ett av världens urfolk

Solna stad uppmärksammar FN-dagen den 24 oktober med en föreläsning av Lennart Rohdin, regeringens utredare av en stärkt minoritetspolitik. Efter föreläsningen visas den kritiker-rosade filmen Sameblod som behandlar Sveriges kolonisering av samerna och rasbiologins 1930-tal.

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Samerna har dessutom erkänts som Sveriges urbefolkning. Att just de här minoriteterna blev utsedda till nationella minoriteter beror på att de är folkgrupper som skiljer sig från majoritetsbefolkningen, har en uttalad samhörighet, egen identitet och har funnits i landet i hundratals år, för samernas del handlar det om tusentals år.

Lennart Rohdin, regeringens utredare av en stärkt minoritetspolitik har djupa kunskaper och ett långtgående engagemang inom minoritetsfrågor, varav det senaste uppdraget har varit att utreda lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kom och lyssna och ställ frågor till Lennart gällande minoritetspolitiken i Sverige och i världen idag, om styrkor och utmaningar samt hur rättigheter, inflytande och delaktighet kan stärkas.

Efter föreläsningen visas filmen Sameblod som behandlar Sveriges kolonisering av samerna och rasbiologins 1930-tal. Filmen som fått många priser, nomineringar och utmärkelser handlar om Elle Marja. Elle Marja flyr från sin samiska skola för att börja ett svenskt liv i Uppsala. Att byta liv visar sig dock vara mycket svårare än vad Elle Marja har trott.

Solna stad är förvaltningsområde för finska och arbetar strategiskt och långsiktigt för att förverkliga de nationella minoriteternas rättigheter. Föreläsningen är ett samarbete mellan likabehandlingskommittén, Solna stadsbibliotek och minoritetsarbetet i staden.

Datum: 24 oktober.
Tid: 17.00-ca 20.00.
Plats: Biblioteket i Solna centrum.
Föreläsningen är på svenska.

Välkommen!

Till vänster: Lennart Rohdin, regeringens utredare av en stärkt minoritetspolitik. Till höger: filmaffisch på filmen Sameblod.

Dela: