Flyktingar - så kan du hjälpa

Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget pågår. Solna är sedan 2006 en av landets ankomstkommuner för ensamkommande flyktingbarn. Under andra halvan av 2015 ökade antalet nyanlända som kom till Sverige och Solna avsevärt. Denna ökning har dock avtagit markant sedan slutet av 2015.

Arbetet med flyktingar i Solna är inte minst inriktat på ensamkommande flyktingbarn och engagerar flera medarbetare och enheter inom Solna stad.

Att Solna är en ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn betyder att staden tar emot alla de barn och ungdomar som kommer hit innan Migrationsverket placerar dem i en så kallad anvisningskommun. I väntan på att barnen får en mer varaktig placering i en anvisningskommun är de genom stadens försorg placerade högst ett par dager på ett s.k. transitboende alternativt i ett jourfamiljehem.

Solna är även anvisningskommun för ensamkommande flyktingbarn. När barn och ungdomar som är anvisade till Solna får permanent uppehållstillstånd skrivs de i Solna stad.

Uppdraget som anvisningskommun innebär att Solna har det långsiktiga ansvaret för att ordna boende, omvårdnad, skola och annat stöd till de barn som anvisats till Solna. Det handlar också om att ge barnen en meningsfull fritid, exempelvis med sommarläger, idrott och introduktion med sommarjobb. Stadens fritidsverksamhet för ungdomar bjuder in ensamkommande ungdomar till sin verksamhet, med bland annat språkträning och fysiska aktiviteter. Staden arbetar också med AIK för att erbjuda barnen en meningsfull fritid, något bland annat Aftonbladet skrivit om.

Utbildning och bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd

Enligt den bosättningslag som trädde ikraft första mars i år så ska Solna ta emot 268 nyanlända med uppehållstillstånd under 2016.

Så kan du hjälpa

Det finns olika saker som den som vill hjälpa till kan göra.

Familjehem

Solna stad söker fler familjer som kan ställa upp som familjehem för ensamkommande flyktingbarn. Läs mer om vad det innebär att vara familjehem och hur en utredning för att vara familjehem går till, och ladda hem och läs det här informationsbladet (PDF-dokument, 109 kB). Om du är intresserad av att bli familjehem kontaktar du Jourhems- och familjepoolen nordväst, som Solna samarbetar med i rekryteringen av familjehem.

Kontaktperson, mentor eller volontär

Du kan också vara kontaktperson, mentor eller volontär till ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Frivilligorganisationer som Röda Korset i Solna har olika verksamheter för flyktingbarn och ungdomar. Genom Fryshuset, Mentor Sverige och andra organisationer kan du bli mentor för ensamkommande ungdomar. Exempelvis Volontärbyrån förmedlar kontakt för dig som bli volontär.

Fler tips

Som flyktingguide och språkvän kan du engagera dig frivilligt på fritiden med att guida och språkträna nyanlända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället. Och genom initiativet invitationsdepartementet kan du få kontakt med och bjuda hem invandrare som vill öva sin svenska, över en middag.

Dela:

Har du frågor?