Felaktig VMA signal till allmänheten

Vid cirka 22-tiden söndagen den 9 juli utlöstes en felaktig VMA signal, Viktigt Meddelande till Allmänheten, i Solna. Enligt SOS Alarm Sverige AB var det inte skarpt larm.

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Läs mer på Krisinformation.se

Dela: