Det byggs flest bostäder i Solna

Solna står i en klass för sig när det gäller nybyggande av bostäder visar en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm. Under perioden 2000-2011 påbörjade Solna 91 bostäder per 1000 invånare. Det är nästan dubbelt så högt som länssnittet.

- Det visar att Solna har tagit ett stort ansvar för bostadsbyggandet och att vi också varit mycket effektiva i vårt sätt att arbeta säger stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren.

Solna ligger också i topp när det gäller antalet påbörjade nybyggda bostäder under 2011. Trots det gör staden bedömningen att fler bostäder behöver byggas i samma takt de närmaste åren.

- Det finns även de kommande åren ett stort behov av fler bostäder i regionen. Vi vill bygga fler bostäder även i Solna men det är viktigt att staten bidrar med en utbyggd infrastruktur och goda ekonomiska förutsättningar för snabbväxande kommuner fortsätter Anders Ekegren.

Dela: