De vann 2017 års Likabehandlingspris

Fritidsledarna Emma Holmer, Alexandra Ottosson och Pepe Herrera tilldelas årets Likabehandlingspris för sitt arbete som "etikambassadörer" inom Kultur- och fritidsförvaltningen.


Alexandra Ottosson, pristagare, Anna Attergren Granath, ordförande i Likabehandlingskommittén, och Pepe Herrera, pristagare. Foto: Solna stad

Genom arbetet upplever fritidsledarna att de har fått en större trygghet i möten och i svåra samtal med grupper av individer samt i mötet med enskilda barn och ungdomar.

– Det är en utmaning att jobba långsiktigt med frågan, etik är ett stort begrepp men genom vårt strukturella arbete har frågan blivit mer konkret. Tanken är nu att utbilda fler etikambassadörer, berättar Pepe.

Priset delades ut i början av kommunfullmäktige på tisdagskvällen. Emma (ej med på bild), Alexandra och Pepe har deltagit i utbildning genom Kunskapscentrum för fritidsledarskap. Målsättningen var att skapa en större trygghet för fritidsledarna i sin profession och därmed en större trygghet för alla barn och ungdomar inom verksamheten. Pristagarna har sedan arbetat vidare med "den etiska koden" för fritidsledare. Bland annat har de jobbat med frågan hur man på ett respektfullt sätt lotsar vidare en ungdom till andra instanser så som polis, socialtjänst eller ungdomsmottagning.

– Jag vill tacka alla som stöttat oss längs vägen. Kultur- och fritidsförvaltningen, kolleger och Anna-Lena Nörager som är utvecklingsledare, säger Alexandra.

Vad är likabehandlingspriset?

Likabehandlingspriset delas ut till den verksamhet eller person som under året stuckit ut när det kommer till likabehandlingsarbete. Genom priset säkerställs att alla solnabor får ett likvärdigt bemötande och en likvärdig service i mötet med samtliga av Solna stads finansierade verksamheter.

Dela: