Nyheter - Om Solna

Solna pilotkommun för jämställt arbete

5 augusti 2009

Solna är pilotkommun tillsammans med Huddinge, Järfälla och Värmdö när det gäller långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete i Stockholms län.

Världsekonomin - hur påverkar den Solna..?

5 augusti 2009

Hur kommer ekonomin i Sverige och i världen att påverka den ekonomiska utvecklingen i Solna? Hur håller man i taktpinnen för att skapa resultat? Och hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för Solna de kommande fem åren? Under torsdagen (19/4) hölls ett budgetseminarium för nämndpresidier och förvaltningsledningar.

Ulla Andersson har avlidit

5 augusti 2009

Hon kom in i kommunfullmäktige första gången 1988. Hon har haft en rad uppdrag i nämnder och styrelser, bland annat socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden. De senaste åren var det framför allt uppdragen i jämställdhetskommittén och den internationella kommittén som låg henne varmt om hjärtat. Ulla Andersson blev 52 år.

Två solnapolitiker leder KSL-beredningar

6 augusti 2009

Två Solnapolitiker har valts till ordförande i två av KSL:s (Kommun-förbundet Stockholms Län) tre beredningar. Henrik Kelfve har valts till ordförande i utbildningsberedningen och Anders Ekegren till ordförande i samhälls-byggnadsberedningen. KSL är en sammanslutning av länets 26 kommuner.

Mindre spring och mera gjort

6 augusti 2009

Mindre spring och mera gjort... Nu ska tidstjuvarna jagas bort i Solna stad och effektiviteten ska förbättras.

Förtroendevalda i skolbänken

6 augusti 2009

Vid fem tillfällen under våren kommer stadens förtroendevalda att få specialutbildning.
Första utbildningstillfället genomfördes under måndagen (19/2). Syftet med utbildningen är att ge de förtroendevalda en ökad kompetens om lagar, regler, budgetprocess, ekonomistyrning och mycket annat som tillhör uppdraget.

Inte sedan 1971 har så många fötts i Solna

6 augusti 2009

Solnas folkmängd ökade förra året med 1 142 invånare till totalt 61 717. Under 2006 föddes 1 065 Solnabarn - så många har det inte fötts i Solna sedan 1971, för 36 år sedan.

Solna stad redovisar resultat på 270 mkr

7 augusti 2009

Solna stad redovisar ett resultat enligt balanskravet på 270 mkr för 2006. Resultatmålet var på 27 mkr.

Från årsskiftet leds Solna av nya nämnder och styrelser

7 augusti 2009

Från den 1 januari är det nya nämnder och styrelser som leder stadens verksamheter. Detta gäller alla styrelser och nämnder utom kommunstyrelsen som tog över ansvaret redan i november förra året.

Solna hade 61 738 invånare den 1 november

7 augusti 2009

Den 1 november förra året hade Solna 61 738 invånare - det är en ökning med 1 163 personer sedan årsskiftet 2005/06. Hur många invånare Solna hade vid det senaste årsskiftet, 2006/07, blir klart under februari månad. Uppgifterna är hämtade från Statistiska Centralbyrån, SCB

Gå till sida: Föregående , 1 , , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 (denna sida)

Filtrera nyheter