Nyheter - Om Solna

Det är vi som svarar när du ringer till Solna stad

27 juli 2009

Solna är en av de kommuner i landet som har lagt ut mest verksamhet på entreprenad. Telefonväxeln är bara ett av många exempel. Från måndagen den 31 mars är det en ny entreprenör som tar över telefonservicen. ISS Teleoffice i Malmö kommer att svara och ge service när du ringer till Solna stads växel, 08-734 20 00.

Solna stad erbjuder 50 ungdomar sommarjobb

27 juli 2009

Solna stad kommer att erbjuda 50 ungdomar sommarjobb i stadens verksamheter. Ansökan till jobben ska göras under perioden 14 april till 4 maj. För att få ett kommunalt sommarjobb måste du vara bosatt i Solna och vara 16-19 år. Varje sommar-jobbs-plats kommer att vara i tre veckor med en arbetstid om 6 timmar per dag. Efter den 4 maj kommer sommarjobben att lottas ut bland de som sökt.

Staden välkomnar JO:s prövning

27 juli 2009

Med anledning av den insändare som publicerats i Svenska Dagbladet idag (7 mars) vill staden göra några förtydliganden då det finns en rad direkta sakfel i det publicerade materialet. Fakta i ärendet - läs mer under bifogad länk.

Folkmängden ökade till 63 318 invånare

27 juli 2009

Solna fortsätter att växa. Vid årskiftet hade Solna 63 318 invånare - det är en ökning med 1 601 personer sedan året innan.

Solna missar miljömål - brist på ekologiska varor är orsaken

27 juli 2009

Solna stad har beslutat att upphandla ekologiska alternativ när det gäller kaffe, bananer, ägg, rotfrukter, fil, yoghurt och mjölk.

Lena Appelgren lämnar Solna-politiken

27 juli 2009

Lena Appelgren - ledamot av kommunfullmäktige, kommunalråd, ordförande i omvårdnadsnämnden, ledamot av kommunstyrelsen - avtackades på måndagen (18/2) med tal och presenter. Hon uppvaktades rikligt av både "medspelare och motståndare". Lena Appelgren behåller sina uppdrag i landstinget. Malin Appelgren - som inte är släkt med Lena - blir ny ordförande i omvårdnadsnämnden.

Solna stad redovisar resultat på 169 mkr

27 juli 2009

Solna stad redovisar ett resultat enligt balanskravet på 169 mkr för 2007. Resultatmålet var på 10 mkr.

Gestaltningsprogram ska göra Solna vackrare

28 juli 2009

Solna kallas ofta för kontrasternas stad på grund av de vitt skilda karaktärerna. Nu har ett gestaltningsprogram tagits fram. Syftet med programmet är glasklart. Anders Ekegren, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, säger:

- Vi vill skapa en vackrare och skönare stad. Nu har vi tagit ett helhetsgrepp som vi aldrig tidigare gjort. Det program vi tagit fram ska fungera som riktlinjer för hur vi skapar trevliga utomhusmiljöer och hur vi förnyar befintliga områden. Det handlar också om tillgänglighet, gatubelysning, parkbänkar, färger, växtlighet, cykelställ och mycket mer.

Utbildning av gode män drog fullt hus

28 juli 2009

Fullsatt vid utbildning av gode män och förvaltare. Jan Wallgren, stadsjurist och överförmyndare i Skövde, utbildade på lördagen (19/1) en fullsatt fullmäktigesal om varför gode män behövs, vem som kan bli god man, grundläggande regler och principer, sekretess etc.

Ulla Johansson är ny integrationsstrateg

28 juli 2009

Ulla Johansson är ny integrationsstrateg i Solna. Ulla, som är utbildad beteendevetare, kommer närmast från konsultföretaget WSP, där hon varit ansvarig för ett mångfaldsprojekt där fem statliga myndigheter och ett statligt bolag ingick. Ulla Johansson säger:

- Mitt huvuduppdrag i Solna är att se till att alla får arbete oavsett bakgrund. Jag kommer att ha mycket kontakter med näringslivet. Kontakta mig gärna om du har idéer och synpunkter.

Scb-siffror visar - Täby sänkte mest men...Solna har lägsta kommunalskatten...

28 juli 2009

Kommunalskatten i Solna har i år sänkts med 26 öre till 17,12 kronor. Detta är den största skattesänkningen i Solnas historia. Solna fortsätter därmed att ha Sveriges lägsta kommunalskatt.

Malin Appelgren blir nytt kommunalråd

28 juli 2009

Malin Appelgren blir nytt kommunalråd. Hon efterträder Lena Appelgren.

Fotbollshistorisk kväll i kommunfullmäktige

28 juli 2009

Kommunfullmäktige fattade på måndagskvällen (17/12) alla formella beslut när det gäller bolagsbildning kring Swedbank Arena - den nya Nationalarenan för fotboll, större idrottsevenemang, kultur och event - och en helt ny stadsdel vid Solna station. Beslutet innebär att hela Arena-projektet nu kan gå in i en operativ fas. Beslutet i kommunfullmäktige är det största och ekonomiskt mest omfattande i stadens historia. Byggandet av ny nationalarena, ny stadsdel och infrastruktur blir sammantaget ett av landets största byggprojekt.

Professor vid KI tilldelas 12 miljoner

29 juli 2009

Stöd till forskning i försäkringsmedicin. Professor Kristina Alexandersson vid Karolinska Institutet i Solna tilldelas 12 miljoner från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Mer samarbete ska ge bättre service - skådespelare får chefer att tänka nytt

29 juli 2009

Bättre samverkan och samarbete ska ge Solnborna bättre service och högre kvalité.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 80 , 81 , 82 (denna sida) , 83 , 84 , Nästa

Filtrera nyheter