Nyheter - Om Solna

SVT: Europa är i Solna, Solna är Europa

30 september 2009

I samband med EU-konferensen om ett hälsosamt och värdigt åldrande gjorde SVT ABC ett inslag om Solna.

Vinnaren i EUROemotion-tävlingen korad

12 september 2009

Vinnaren i teckningstävlingen EUROemotion korades på Solnadagen. Förstapriset - en klassresa till Boda Borg där en heldag full av äventyr och utmaningar väntar.

Solnadagen lockade både gammal och ung

12 september 2009

Ett fullspäckat program lockade solnaborna att bege sig ut i staden. Det bjöds på musik, trollkarl, ansiktsmålning, föreläsningar, guidade turer och mycket mer.

Ingenting händer i Solna

3 september 2009

Kommunfullmäktige i Solna stad har godkänt detaljplanen för den nya stadsdelen Ingenting i södra Solna. Här kommer det att byggas ca 700 bostäder och motsvarande 48 000 kvadratmeter kontor.

Teckningsprojekt blir EU-gåva

2 september 2009

Alla EU-delegater som bor på Royal Park Hotel i Solna under Sveriges ordförandeskap i EU kommer att få en unik gåva i form av en EU-teckning från någon av Solnas alla skolelever.

Tyck till om www.solna.se

1 september 2009

Vad tycker du om Solna stads nya webbplats? Är det lätt att hitta? Får du svar på dina frågor? Lär du dig något nytt?

Solnas befolkning ökar stadigt

3 september 2009

Under första halvåret 2009 fortsatte Solnas befolkning att öka. Vid halvårsskiftet var 65 793 personer bosatta i staden.

Sverige nu ordförande i EU

1 september 2009

Sverige har nu tagit över ordförandeskapet i EU. Omkring en tredjedel av de officiella EU-möten som anordnas i Sverige äger rum på Radisson Blu Royal Park Hotel i Solna.

Delårsrapporten per april 2009

17 juni 2009

Delårsrapporten per den 30 april 2009 är klar. Det beslutades i kommunfullmäktige måndagen den 15 juni.

Solna stads budget för 2010 fokuserar på hållbar utveckling

21 juli 2009

Igår fattade kommunstyrelsen beslut om Solna stads rambudget för 2010. I rambudgeten läggs preliminära ekonomiska ramar och inriktningar för stadens verksamheter fast. För 2010 föreslås oförändrad kommunalskatt, 17:12 kronor, och ett starkt fokus på hållbar utveckling. Rambudgeten ska ligga till grund för nämndernas och styrelsernas budgetarbete under hösten. Den slutliga budgeten fastställs av kommunfullmäktige i november.

Högt valdeltagande i Solna

21 juli 2009

Valdeltagandet i Solna blev 52,20 procent. Det är 6,67 procentenheter mer än riksgenomsnittet.

Solnas ekonomi bäst i kommunranking

21 juli 2009

I nyhetsmagasinet Fokus årliga kommunranking av Sveriges 290 kommuner på temat "Här är det bäst att bo" vinner Solna kategorin kommunens ekonomi.

Solna har en god ekonomi

20 juli 2009

Solna kommunfullmäktige antog årsredovisningen för 2008 vid måndagens sammanträde (30/3). Resultatet visar plus 48 mkr, vilket är 38 mkr över budgeterat resultat. Ett resultat som med råge uppfyller kommunfullmäktiges krav på en budget i balans, det vill säga att intäkterna täcker kostnaderna.

Ny konkurrensutsättningspolicy öppnar upp för lagen om valfrihetssystem

20 juli 2009

För att öppna upp för LOV, lagen om valfrihetssystem, har kommunstyrelsen antagit en reviderar konkurrens-utsättningspolicy. LOV kommer att användas för fortsatt upphandling av hemtjänst och omvårdnadsboenden, och eventuellt också för viss verksamhet under socialnämnden.

Solna lär ut drogförebyggande arbete

20 juli 2009

På temat "Det krävs en hel by för att fostra ett barn" har socialförvaltningen tagit emot en delegation från The Municipal, Medical and Health Care Centre, i Utrecht, Nederländerna. Syftet med besöket var att de ville se och lära av det drogförebyggande arbete som bedrivs i Solna stad.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 79 , 80 , 81 (denna sida) , 82 , 83 , , 85 , Nästa

Filtrera nyheter