Nyheter - Om Solna

Sverige nu ordförande i EU

1 september 2009

Sverige har nu tagit över ordförandeskapet i EU. Omkring en tredjedel av de officiella EU-möten som anordnas i Sverige äger rum på Radisson Blu Royal Park Hotel i Solna.

Delårsrapporten per april 2009

17 juni 2009

Delårsrapporten per den 30 april 2009 är klar. Det beslutades i kommunfullmäktige måndagen den 15 juni.

Solna stads budget för 2010 fokuserar på hållbar utveckling

21 juli 2009

Igår fattade kommunstyrelsen beslut om Solna stads rambudget för 2010. I rambudgeten läggs preliminära ekonomiska ramar och inriktningar för stadens verksamheter fast. För 2010 föreslås oförändrad kommunalskatt, 17:12 kronor, och ett starkt fokus på hållbar utveckling. Rambudgeten ska ligga till grund för nämndernas och styrelsernas budgetarbete under hösten. Den slutliga budgeten fastställs av kommunfullmäktige i november.

Solnas ekonomi bäst i kommunranking

21 juli 2009

I nyhetsmagasinet Fokus årliga kommunranking av Sveriges 290 kommuner på temat "Här är det bäst att bo" vinner Solna kategorin kommunens ekonomi.

Högt valdeltagande i Solna

21 juli 2009

Valdeltagandet i Solna blev 52,20 procent. Det är 6,67 procentenheter mer än riksgenomsnittet.

Ny konkurrensutsättningspolicy öppnar upp för lagen om valfrihetssystem

20 juli 2009

För att öppna upp för LOV, lagen om valfrihetssystem, har kommunstyrelsen antagit en reviderar konkurrens-utsättningspolicy. LOV kommer att användas för fortsatt upphandling av hemtjänst och omvårdnadsboenden, och eventuellt också för viss verksamhet under socialnämnden.

Solna har en god ekonomi

20 juli 2009

Solna kommunfullmäktige antog årsredovisningen för 2008 vid måndagens sammanträde (30/3). Resultatet visar plus 48 mkr, vilket är 38 mkr över budgeterat resultat. Ett resultat som med råge uppfyller kommunfullmäktiges krav på en budget i balans, det vill säga att intäkterna täcker kostnaderna.

Solna lär ut drogförebyggande arbete

20 juli 2009

På temat "Det krävs en hel by för att fostra ett barn" har socialförvaltningen tagit emot en delegation från The Municipal, Medical and Health Care Centre, i Utrecht, Nederländerna. Syftet med besöket var att de ville se och lära av det drogförebyggande arbete som bedrivs i Solna stad.

Solna växer mest i landet

16 juli 2009

Solna växer mest i landet, procentuellt sett. Under 2008 ökade befolkningen med 1 971 personer och uppgick vid årsskiftet till 65 289 personer. Det motsvarar en befolkningstillväxt på 3 procent. Det var framför allt en följd av en fortsatt kraftig inflyttning till staden. Det visar Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik per den 31 december 2008.

Starkt resultat för Solna i preliminärt bokslut 2008

16 juli 2009

Solna stads preliminära årsbokslut 2008 uppvisar ett resultat enligt balanskravet om 47,9 Mkr. Det är cirka 38 Mkr över budget och ett starkt resultat.

Kommunalrådet Henrik Kelfve avtackad

21 juli 2009

Kommunalrådet Henrik Kelfve blev högtidligen avtackad igår av arbetskamrater, politikerkollegor och vänner.

Magnus Nilsson ny ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden

21 juli 2009

Magnus Nilsson valdes vid måndagens (15/12) kommunfullmäktigesammanträde till ny ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Han efterträder Pehr Granfalk som i sin tur blir ordförande i kompetensnämnden och socialnämnden.

Solna står som värd för EU hösten 2009

21 juli 2009

Idag offentliggjorde Statsrådsberedningen möteskalendariet för Sveriges
ordförandeskap i EU under hösten 2009. Kalendariet visar att 36 av de 120 EU-möten,
som äger rum i Sverige, kommer att arrangeras i Solna på Radission SAS Royal Park
Hotel.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 78 , 79 , 80 (denna sida) , 81 , 82 , , 84 , Nästa

Filtrera nyheter