Nyheter - Om Solna

Välkommen på medborgardialog om trygghet

14 mars 2019

Vill du vara med och bidra till ett tryggare Solna? Under 2019 kommer Lokalpolisen Solna och Solna stad att vid fyra tillfällen genomföra medborgardialoger med solnaborna, för att ta reda på var, när och hur det är tryggt respektive otryggt i Solna. Måndagen den 25 mars har du möjlighet att träffa representanter från lokalpolisen och Solna stad vid Näckrosens T-bana i Råsunda för att ställa frågor och fylla i en enkät. Dina synpunkter är viktiga för vårt gemensamma brottsförebyggande arbete!

Välkommen på dialogmöte om nationella minoriteters rättigheter!

13 mars 2019

Hei! Scholem! Bures! Buoris! Bürest! Buaregh! Arakav tumen ande pacha! Den 20 mars har du som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna samer judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar möjlighet att tycka till om Solna stads förslag till riktlinjer för stadens arbete med dina rättigheter.

Högre andel kvinnliga chefer i Solna stad med jämställd rekrytering

8 mars 2019

Fyra av fem chefer i Solna stad är en kvinna, vilket speglar fördelningen i hela organisationen. Det är resultatet av ett långsiktigt jämställdhetsarbete med alltifrån rekrytering till löner.

Hur ser kvinnors rättigheter utanför och på nätet ut idag?

7 mars 2019

I år uppmärksammar Solna stad Internationella kvinnodagen onsdagen den 13 mars klockan 17.00 på biblioteket i Solna Centrum tillsammans med organisationerna Unizon och Make Equal samt Solna stads relationsvåldsteam.

Filtrera nyheter