EU- & andra internationella projekt

Solna stad deltar i EU- och andra internationella projekt för att utveckla stadens verksamhet samt rusta barn och unga för en framtid med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

Pågående projekt

Projekt Beskrivning Period
F I A
Framtid
Inkludering
Arbete
Utveckling av introduktionsutbildningen för unga nyanlända så att fler går vidare till nationella program på gymnasiet, Komvux, högre utbildning eller arbete.
Samarbete mellan Solna stad, arbetsförmedlingen, civilsamhället och lokala näringslivet.
2018-2021
Kinesiska i Solna

Ulriksdalsskolan och the affiliated High School of UIBE i Beijing, Kina samarbetar kring internationalisering, mångfald och inkludering samt ger deltagande elever och lärare möjlighet till språkligt, socialt och kulturellt utbyte.  2017-2018
People, Places,
Partnerships
Solna ungdomscafé samarbetar med ungdomsverksamheter Italien, Tjeckien, Rumänien, Slovakien, Spanien, Grekland och Tyskland för att utveckla socialt företagande bland unga.
People, Places, Partnerships

2016 - 2018
Sverige bygger nytt

Ökad samverkan mellan stat, kommuner och byggbranschen för ökad mångfald i byggsektorn, ökade möjligheter till arbete för personer som saknat arbete under en längre period samt trygga branschens kompetensförsörjning.
Sverige bygger nytt

2016 -
2019 
Sverige bygger ut
Utveckling av metoder och verktyg för arbetsplatsförlagt lärande och validering inom byggsektorn.
Sverige bygger ut 
2016 -
2019 
Vida projektet
Utveckling av strukturer för samarbete mellan offentliga myndigheter och civilsamhället för föreningsaktiviteter som bidrar till utvecklat nätverk, stärkt hälsa och förbättrade språkkunskaper för nyanlända personer. 
Vida projektet 
2016 -
2019 

Avslutade projekt

Projekt Beskrivning Period
Atlas planering
Planering av ett framtida samarbete mellan Ulriksdalsskolan i Solna och the affiliated High School of UIBE i Beijing, Kina.
2016
Body and Mind
Ungdomsutbyte mellan ungdomar från Solna, Danmark, England, Italien och Frankrike med fokus på hälsa, kost och träning.
2015 
Carpe II
Kompetensutveckling för ökad kvalitet i omsorgen om personer med funktionsnedsättning och höjd yrkesstatus.
Projekt Carpe
2012-2014
Consensio

Kompetensutveckling för ökad kunskap om olika funktionsnedsättningar och förbättrat samarbete inom välfärdsystemet i Stockholms län.

2012-2014
Dubbelt så bra
Kompetensutveckling för att stödja utveckling av socialt företagande.
Projekt Dubbelt så bra
2011-2014
ESRA
European Schools Rock Around

Råsundaskolan samarbetar med skolor i Rumänien, Spanien och Turkiet kring musik och kulturmöten. 2012-2014
Inclusive Europe
Kompetensutveckling för att höja den transnationella kompetensen i Stockholms län. Systerprojekt till Networking Europe.
Gränslösa lösningar (PDF-dokument, 2,0 MB)
Gränslösa effekter  (PDF-dokument, 1,9 MB)
2011-2014
Networking Europe

Kompetensutveckling för att höja den transnationella kompetensen i Stockholms län. Systerprojekt till Inclusive Europe.

2011-2014

Nya perspektiv på att förebygga förtida skolavhopp

Studieresa till Lettland och Estland för att utbyta kunskap och erfarenhet om framgångsrika metoder och arbetssätt för att förebygga förtida skolavhopp och stödja ungdomar som lämnat skolan i förtid tillbaka till studier, praktik eller arbete.
2014

Project Valmiera-Solna

Nordplus förberedande besök. Planering av ett framtida samarbete mellan Skytteholmsskolan i Solna, Valmieras 2 Vidusskola och Valmiera State Gymnasium, Lettland. 2016
Rainbow festival
Solnaungdomar har tillsammans med ungdomar från Rumänien, Spanien och Estland deltagit i aktiviteter och utbyten som genomfördes på ett asylboende i Spanien på temat "Människor på flykt". 2016

Outdoor Education
focusing on science
and technology

Förskolorna Tunet och Näckrosen samarbetar kring utomhuspedagogik med fokus på naturvetenskap och teknik med förskolor från Estland och Lettland.
Pedagogisk handbok (PDF-dokument, 21,2 MB)
2012-2014
Solna Summer Exchange

Ungdomsutbyte mellan ungdomar från Solna, Frankrike och England med fokus på fritid och stora städer/små städer.
2012 - 2015
Transnet

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte för anställda som arbetar med arbetsmarknadsfrågor.
Transnet slutrapport  (PDF-dokument, 1,0 MB)

2011-2014

United - We are connected for a better future

Ungdomsutbyte mellan ungdomar från Solna, Spanien, Italien och Turkiet med fokus på positiv användning av internet. 2013- 2016

 We are +

Ungdomsutbyte mellan ungdomar från Solna och Spanien om mänskliga rättigheter, demokrati och ungdomsinflytande.

2016
 We Learn It
FP 7 Logga

Skytteholmsskolan samarbetar med ett internationellt partnerskap för att utveckla lärande som bygger på utforskande och kreativitet. 
Projekt We Learn It

2013-
2015
Dela: