Bostäder för nyanlända

Sedan mars 2016 gäller en ny bostadsanvisningslag för alla kommuner i landet. Kommunerna är enligt den nya lagen skyldiga att ta emot och ordna bostad till de nyanlända som fått uppehållstillstånd och anvisats till kommunen.

De tillfälliga hyreskontrakten erbjuds nyanlända som kommer till Solna stad, och som anvisats av Migrationsverket. Hyreskontrakten gäller under två år, under den så kallade etableringsfasen. Under etableringsfasen får man som nyanländ hjälp av staden med utbildning och stöd i att söka jobb och boende.

Vad händer när hyreskontrakten går ut?

När etableringsfasen är över efter två år, behövs lägenheterna för att Solna stad ska kunna uppfylla åtagandet om att ta emot fler nyanlända.

Socialtjänsten i Solna stad kan ge stöd när det gäller akut hemlöshet – med en tillfällig lösning på kort sikt – och fortsatt stöd för att söka egen bostad. För att ta del av stödet behöver personen själv göra en ansökan. Du kan läsa mer om hur Solna agerar här.

Dela: