Bostäder för nyanlända

Under 2017 kommer 307 personer till Solna, som anvisats av staten genom den nya bosättningslagen. Motsvarande siffra för 2016 var 268 personer med uppehållstillstånd.

Bostadsförsörjning

Från och med mars 2016 gäller en ny bostadsanvisningslag för alla kommuner i landet. Solna stad är enligt den nya lagen skyldig att ta emot och ordna bostad till dem som fått uppehållstillstånd och anvisats till Solna. Utöver de tillfälliga boenden som staden bygger kommer även befintliga att användas i så stor utsträckning som möjligt. Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan den 30 januari 2017.

Tillfälliga bostäder i Solna

  • Under 2016 uppfördes 110 nya tillfälliga bostäder på den plats där före detta Stenbacka skola låg och under hösten flyttade de första nya solnaborna in.
  • För att klara mottagandet har staden uppfört fler tillfälliga bostäder. I korsningen Förvaltarvägen/Kolonnvägen har det byggts ca 60 tillfälliga lägenheter. Signalistens (stadens allmännyttiga bostadsstiftelse) befintliga bostadsbestånd för tidsbegränsade kontrakt används.
  • De nya modulbostäderna kommer till ytstorleken att vara liknande de som står på Stenbackaskolan, 19 kvm eller 28 kvm.
  • Från och med mars månad 2017 förvaltas bostäderna av Solnas allmännyttiga bostadsföretag Signalisten
  • Tillfälligt bygglov beviljandes av byggnadsnämnden 5 april 2017.

Vad händer nu?

  • Vi har tagit emot 228 personer med uppehållstillstånd hittills och 79 personer är kvar att bosätta under året.
    Inflyttningen på Förvaltarvägen/Kolonnvägen har påbörjats.
Dela: