Vart går skattepengarna?

Stadens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. År 2012 betalar Solna stads kommuninvånare 17,12 öre per skattekrona, vilket är Sveriges lägsta kommunalskatt.

Utöver kommunalskatten finns landstingsskatt, begravningsavgift och kyrkoavgift. Landstingsskatten och begravningsavgiften är obligatoriska. Kyrkoavgiften betalas av medlemmarna i Svenska kyrkan.

2012 2011
Solna stad (%) 17,12 17,12
Landstinget (%) 12,10 12,10
Total kommunalskatt (%) 29,22 29,22
Begravningsavgift (%) 0,11 0,11
Kyrkoavgift (%) 0,69 0,69

Så här fördelar Solna stad varje hundralapp:

Verksamheter SEK 2012
Skola och förskola 45,36 kr
Vård och omsorg för äldre 24,27 kr
Vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning 11,35 kr
Individ- och familjeomsorg 7,10 kr
Kultur, fritid och idrott 5,55 kr
Gata, park och stadsbyggnad 2,47 kr
Politisk verksamhet och revision
1,77 kr
Miljö, hälsa och räddningstjänst 1,59 kr
Integration och arbetsmarknad 0,54 kr

Totalt 100 kr
Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Ekonomi

Stadsledningsförvaltningen

08-734 20 00

Skicka meddelande till Ekonomi