Ekonomi, styrning och kvalitet

Solna stad har under flera år haft en stark ekonomisk tillväxt, något som ställer krav på stora investeringar i välfärdsverksamhet så som nya skolor och förskolor. Dessa investeringar ställer i sin tur nya krav på långsiktighet och tydligare koppling mellan mål och resurser.

Solna stad har sedan många år haft en god ekonomisk styrning och har under de senast åren arbetat med att utveckla verksamhetsstyrningen, vilket är en förutsättning för att se samband mellan mål, resultat och resurser.

Budgeten är stadens främsta styrdokument. Den anger stadens riktning och hur pengarna ska användas. Kommunfullmäktige bestämmer budgeten i november varje år. I juni beslutar kommunstyrelsen om ramarna för budgeten.

Solna stad följer löpande upp och utvärderar sin verksamhet. Redovisningarna finns främst i form av delårsrapport och årsredovisning.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia