Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planeringen och skötseln av stadens yttre miljö. Förvaltningen upprättar detaljplaner som underlag för nya bostäder, kontor, skolor och andra förändringar i stadsmiljön. Byggnadernas utformning granskas i samband med bygglov och anmälningar.

Till ansvarsområdet hör också projektering och anläggande av gator och parker. Drift och underhåll utförs av entreprenörer, liksom renhållning och sophämtning. Förvaltningen ansvarar även för parkering, trafikplanering och trafiksäkerhetsfrågor.

Sammantaget arbetar Stadsbyggnadsförvaltningen för att Solna stad ska erbjuda en vacker, trygg och välfungerande stadsmiljö.

Förvaltningen svarar även för kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsarbeten.

Tf förvaltningschef är stadsbyggnadschefen Kristin Andersson.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst