Extern granskning av stadsbyggnadsförvaltningen

Resultat
Deloittes granskning är nu klar. Rapporten kan laddas hem här (PDF-dokument, 359 kB)

Bakgrund
Syftet med projektet har varit att staden ska få en bra bild över stadsbyggnadsförvaltningens hantering av avtal, entreprenörer och fakturor samt att klarlägga om stadsbyggnadsförvaltningens organisationsförändringar är tillräckliga, eller om det har funnits andra strukturella problem som behöver åtgärdas.

Fokus i projektet var att:

  • Göra en översyn av stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation.
  • Göra en översyn av stadsbyggnadsförvaltningens hantering av avtal, entreprenörer och fakturor.
  • Utifrån ovanstående översyn ge rekommendationer och ta fram en handlingsplan för hur staden ska uppnå syftet för projektet.

Uppdraget att genomföra den externa granskningen tilldelades Deloitte efter genomförd direktupphandling.

Vill du ha mer information om projektet kontakta Jenny Birkestad, avdelningschef, stadsledningsförvaltningen, jenny.birkestad@solna.se, 08- 734 26 50.

Dela: