Förnyelse och utveckling

För att möta medborgares och företagares krav på god service, öppenhet och effektivitet bedriver Solna stad ett omfattande förnyelsearbete.

Solna stads tjänster och serviceutbud utgör en viktig del för att skapa en attraktiv stad för dagens och framtidens medborgare. I alla skeden av livet ska medborgarna kunna förvänta sig en god och kostnadseffektiv service för skattepengarna. Servicen ska leva upp till medborgarnas ökade krav på information, tillgänglighet, delaktighet och självbestämmande.

Dela: