Lediga arbeten

Välkommen att söka jobb i Solna stad!

Solna stad strävar efter ökad mångfald och jämnare fördelning mellan kvinnor och män i alla åldrar. Här kan du hitta de lediga jobb som finns i Solna stad just nu. Varje rekrytering görs av ansvarig chef och i varje annons framgår vart du ska skicka din ansökan.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta hand om spontanansökningar och intresseanmälningar till jobb som inte finns utannonserade.

Barnenheten söker socialsekreterare

10 april 2014

Som socialsekreterare kommer Du att utreda barns behov och föreslå samt följa upp insatser för barn 0-12 år och deras föräldrar. Vi har ett nära samarbete med Ungdomsenheten när det finns barn och tonåringar i samma familj. Arbetet bedrivs enligt Sol och LVU. Utredningsgruppen består av 11 handläggare och är indelad i två mindre grupper med varsin gruppledare. Vi söker nu en socialsekreterare och du kommer att samarbeta med alla men ha din tillhörighet i en av de mindre grupperna. Vi utreder enligt socialstyrelsens modell BBIC och har permanent licens. Utbildning i BBIC sker fortlöpande terminsvis. Utredningsgruppen har utbildning i bedömningsinstrumentet EARL, som syftar till att bedöma risk för utveckling av antisociala beteenden. En systemteoretisk utbildning för utredningsgrupperna på barn och ungdom har startat hösten 2013 och pågår även våren 2014.

Speciallärare ÅK 4-9

10 april 2014

Undervisa elever åk 4-9 med autism, inkluderat och individuellt, utifrån elevens behov.

Lärare i förskola/Förskollärare

10 april 2014

Som förskollärare hos oss har du ansvar för den pedagogiska verksamheten på avdelningen och i hela förskolan. Du arbetar med dokumentation, reflektion och tar tillsammans med dina kollegor hand om dagens alla vardagssituationer. Då vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia förväntas du kunna dokumentera pedagogiska processer och reflektera över barns lärande. Du ansvarar självklart också för vardagssituationer i förskolan ochinte minst samverkar med barnens vårdnadshavare.

Kompanjonlärare i grundsärskolan åk 4-5

9 april 2014

Skytteholmsskolan i Solna söker en behörig och erfaren kompanjonlärare i åk 4-5 som ska arbeta med 4 elever mottagna i grundsärskolan och som går i vår inkluderande verksamhet.

Lärare i grundskolans tidigare år

9 april 2014

Skytteholmsskolan i Solna söker en behörig och erfaren klasslärare till åk 4.

Miljöinspektör (inriktning hälsoskydd)

8 april 2014

Inom hälsoskyddsprocessen arbetar vi inom områden som är vanliga i en storstadsregion. Vi arbetar särskilt med hälsoskyddsfrågor i offentliga och hygieniska lokaler, bostäder samt tillsyn av infrastrukturbuller från tåg och väg och ofta i projektform. Då förvaltningen nyligen har bytt till ärendehanteringssystemet ECOS kommer en del kvalitetsarbete kopplat till detta att genomföras under året. Du kommer att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken, detta omfattar många typer av ärenden och verksamheter som förekommer inom hälsoskyddsområdet. Arbetsuppgifter som bland annat är aktuella för tjänsten är tillsyn av förskolor och skolor då vi kommer att medverka i nationellt projekt kring ventilation och städning i dessa typer av lokaler, tillsyn inom radonområdet och bostadsrelaterade frågor. Här i Solna har vi flextid, kortare fredagar på sommar halvåret, friskvårdsbidrag och vi har tjänstecyklar som transportmedel vid vår tillsyn inom staden.

Personlig assistent till ung man

27 mars 2014

Rollen som personlig assistent består av flera delar. Brukaren ska ges möjlighet att leva ett normalt liv och ha så få personer som möjligt involverade i det dagliga stödet. Arbetet kräver förståelse och kunskap kring autism i kombination med utvecklingsstörning. Arbetet kräver kunskap i alternativa kommunikationsvägar, problemskapande- samt utåtagerande beteende. Det är alltid dubbelbemanning. Arbetet utförs i brukarens hem och ska anpassas till den enskildes önskemål och förutsättningar. Brukaren ska ges möjlighet till självständighet, trygghet, delaktighet och kontinuitet. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med brukaren upprätta genomförandeplan och följa upp hans/hennes planering och målsättning genom bland annat social dokumentation.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida)

Filtrera nyheter