Lediga arbeten

Välkommen att söka jobb i Solna stad!

Solna stad strävar efter ökad mångfald och jämnare fördelning mellan kvinnor och män i alla åldrar. Här kan du hitta de lediga jobb som finns i Solna stad just nu. Varje rekrytering görs av ansvarig chef och i varje annons framgår vart du ska skicka din ansökan.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta hand om spontanansökningar och intresseanmälningar till jobb som inte finns utannonserade.

Kundtjänstchef till Solna stad

12 mars 2014

Vi söker dig som har en stark passion för ledarskap och service. Du får en unik möjlighet att bygga upp en ny verksamhet och får en nyckelroll i att förbättra servicen till solnaborna och delta i vårt förnyelse- och verksamhets­utvecklingsarbete. Vi erbjuder dig ett dynamiskt och meningsfullt arbete där du deltar i samhälls­utvecklingen och samverkar med stadens alla delar. Du ansvarar för uppbyggnaden av och verksamheten i stadens nya kundtjänst. En nyckel till framgång är att bygga partnerskap både internt och externt med chefer, medarbetare, entreprenörer, stadens bolag, näringslivet och övriga intressenter. En av dina viktigaste arbetsuppgifter är att bidra till stadens kvalitets- och verksamhets­utveckling. Verksamheten består vid start av ca 10 medarbetare och du har budget och personalansvar. Du ansvarar för att organisera, rekrytera och bemanna kund­tjänsten. Din förmåga att leda, coacha och motivera kundtjänstmedarbetarna är avgörande. Kundtjänsten kommer vara organiserad inom stadsledningsförvaltningen vars uppgift är att bistå kommunstyrelsen i styrningen och ledningen av staden. Förvaltningen erbjuder dessutom stadens verksamheter stödtjänster i form av it, kommunikation, HR, telefoni, lön, upphandling, redovisning och stöd i det interna utvecklingsarbetet.

Förvaltningschef Miljö och hälsoskydd

12 mars 2014

Vi söker dig som vill fortstätta driva det förnyelse- och effektiviseringsarbete som har påbörjats inom Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rollen kräver förståelse för flertalet av de specialområden som finns inom den förvaltningen, men också förmåga att sätta in miljöfrågorna i en helhet och ta ansvar utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Helhetssyn och förståelse för hur stadens förvaltningar påverkar varandra är grundläggande i rollen som chef hos oss i Solna stad. Som förvaltningschef är du en viktig del i staden och i stadsdirektörens ledningsgrupp. Uppdraget Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen samt vissa delar av tobakslagen och strålskyddslagen. Nämndens tillsynsansvar är också att följa upp kvaliteten i Solnas yttre miljö, den fysiska miljön och hygienen i offentliga lokaler och bostäder. Nämnden bistår även kommunstyrelsen i stadens strategiska miljö- och hälsoskyddsarbete och hjälper stadsbyggnadsnämnden med planärenden och utvecklingen av avfallsfrågorna i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är utförare inom nämndens ansvarsområden. Som förvaltningschef är du den naturliga kontaktytan mellan förvaltning och nämnd, andra förvaltningschefer, stadsledningsförvaltningen och externa aktörer. Du har ett övergripande budget- och personalansvar, leder en grupp om 21 engagerade medarbetare och trivs i rollen som en inspirerande, närvarande och stöttande chef. Du beslutar i ärenden med befogenheter enligt delegationsordningen och har ett övergripande ansvar för att styra och prioritera inom hela MHF:s ansvarsområde. Du fattar beslut i enlighet med gällande lagrum, verksamhetens riktlinjer och stadens verksamhetsplan och budget.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida)

Filtrera nyheter