Lediga arbeten

Välkommen att söka jobb i Solna stad!

Solna stad strävar efter ökad mångfald och jämnare fördelning mellan kvinnor och män i alla åldrar. Här kan du hitta de lediga jobb som finns i Solna stad just nu. Varje rekrytering görs av ansvarig chef och i varje annons framgår vart du ska skicka din ansökan.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta hand om spontanansökningar och intresseanmälningar till jobb som inte finns utannonserade.

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Solna

2 april 2014

Du kommer att ingå i ett av skolans arbetslag F-3 och i samverkan med övriga pedagoger ansvara för elevernas hela skoldag, där du som fritidspedagog har huvudfokus på fritidshemsverksamheten. Utifrån Lgr 11 och andra styrdokument planerar, genomför och utvärderar du den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet. I samarbete med lärarna skall du även vara ett stöd för eleverna i klassrumssituationen.

Personlig assistent till ung man

27 mars 2014

Rollen som personlig assistent består av flera delar. Brukaren ska ges möjlighet att leva ett normalt liv och ha så få personer som möjligt involverade i det dagliga stödet. Arbetet kräver förståelse och kunskap kring autism i kombination med utvecklingsstörning. Arbetet kräver kunskap i alternativa kommunikationsvägar, problemskapande- samt utåtagerande beteende. Det är alltid dubbelbemanning. Arbetet utförs i brukarens hem och ska anpassas till den enskildes önskemål och förutsättningar. Brukaren ska ges möjlighet till självständighet, trygghet, delaktighet och kontinuitet. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med brukaren upprätta genomförandeplan och följa upp hans/hennes planering och målsättning genom bland annat social dokumentation.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida)

Filtrera nyheter