Om Solna

Stark och stabil ekonomi i Solna

Bokslutet för 2016 visar på ett stabilt resultat för Solna. Staden växer i snabb takt och tar samtidigt ansvar för en god och långsiktigt hållbar ekonomi. Ekonomin är i balans och verksamheterna har god måluppfyllelse. Årsredovisningen antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2017.

  • Finland 100år!

    Nu är det bara en vecka kvar till firandet av det självständiga Finland 100 år. Detta uppmärksammar vi såklart även i Solna! Smygstarta firandet med en helg med Finland i Fokus på biblioteket i Solna Centrum. Programmen är på finska och svenska.

  • De vann 2017 års Likabehandlingspris

    Fritidsledarna Emma Holmer, Alexandra Ottosson och Pepe Herrera tilldelas årets Likabehandlingspris för sitt arbete som "etikambassadörer" inom Kultur- och fritidsförvaltningen.

  • Kommunfullmäktige sammanträder

    Tisdagen den 28 november sammanträder kommunfullmäktige i Solna stadshus. Följ mötet på plats eller via livesändningen på webben. Mötet startar kl 18.00.