Om Solna

Kontaktcenter i Solna stad

Sedan januari 2015 har det blivit enklare att komma i kontakt med Solna stad. Då infördes ett gemensamt kontaktcenter för hela staden där solnabor och företagare snabbt får svar, råd och vägledning i frågor inom stadens ansvarsområden.

  • Kvalitetsdeklarationer

    Kvalitetsdeklarationer är våra löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.