Om Solna

Stark och stabil ekonomi i Solna

Bokslutet för 2016 visar på ett stabilt resultat för Solna. Staden växer i snabb takt och tar samtidigt ansvar för en god och långsiktigt hållbar ekonomi. Ekonomin är i balans och verksamheterna har god måluppfyllelse. Årsredovisningen antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2017.

  • Seminarium om våldsbejakande extremism lockade många

    Trygghetsrådets seminarium om våldsbejakande extremism och hur vi ska arbeta för att motverka det intresserade många. Nära ett hundratal intresserade besökare kom och lyssnade på när Säpo berättade om sitt uppdrag, att skydda Sverige och demokratin, samt vad samhällets aktörer gemensamt kan göra för att förhindra våldsbejakande extremism.

  • God ekonomi och bra måluppfyllnad i stadens delårsrapport

    Ytterligare en station på nya gula linjens tunnelbana, två nyöppnade skolor och planer på ett nytt bostadsområde i Pampas. Stadens delårsrapport, som kommunfullmäktige beslutade om den 30 oktober, visar också att ekonomin är fortsatt god och att mål och uppdrag följer prognoserna.

  • Frukostseminarie om våldsbejakande extremism

    Trygghetsrådet bjuder in till frukostseminarie med intressanta föreläsningar med Säkerhetspolisen (SÄPO) och Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.