Om Solna

Kontaktcenter i Solna stad

Sedan januari 2015 har det blivit enklare att komma i kontakt med Solna stad. Då infördes ett gemensamt kontaktcenter för hela staden där solnabor och företagare snabbt får svar, råd och vägledning i frågor inom stadens ansvarsområden.

  • Solna växer

    Solna står just nu inför många stora förändringar. Antalet solnabor växer rekordartat varje år och för att möta, nya såväl som gamla, solnabors förväntningar och krav på sin stad utvecklas staden snabbt. Utbudet ökar, befintliga stadsdelar rustas och inte mindre än sex nya stadsdelar byggs. Delad 0 gånger

  • Kvalitetsdeklarationer

    Kvalitetsdeklarationer är våra löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Delad 0 gånger