Tillfälliga och rörliga livsmedelsverksamheter

Planerar du att arrangera en tillfällig livsmedelsverksamhet eller starta en rörlig livsmedelsverksamhet, t.ex. restaurangtält eller snabbmatsvagn. Då finns det en hel del du behöver känna till.

Tillfälliga och rörliga livsmedelsverksamheter omfattas av livsmedelslagstiftningen. Dessa verksamheter ska registreras hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Nedan följer exempel på verksamheter som du måste registrera:

• Hemtjänst som lagar mat i den hjälpbehövandes hem.
• Du säljer korv från en korvvagn.
• Du vill sälja smörgåsar på fotbollsmatcher regelbundet.
• Du vill tillverka och sälja livsmedel regelbundet på marknader.
• Du vill tillverka och sälja livsmedel regelbundet på torghandel.

Samma regler gäller för tillfälliga och rörliga livsmedelsverksamheter som för övriga livsmedels-verksamheter och samma anmälningsblankett för registrering ska användas. Beroende på verksamhetens omfattning och livsmedelshanteringens risker varierar kraven på den enskilda verksamheten.

Rörliga livsmedelsanläggningar ska registreras i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Registrering

För att starta ett livsmedelsföretag ska du göra en anmälan om registrering. Du får starta verksamheten när du fått en bekräftelse på att livsmedelsföretaget registerats. Har du inte fått ett bekräftelse på registrering får du ändå starta verksamheten två veckor efter att en komplett anmälan om registrering kommit till Solna stad. Givetvis måste du ha kännedom om, och följa, de regler som gäller för livsmedelshantering i din verksamhet!

Blanketter

För att kunna placera er livsmedelsanläggning i rätt riskklass och besluta om den årliga kontrollavgiften behövs fler uppgifter än för registrering. Blanketter för både anmälan om registrering och verksamhetsbeskrivning av livsmedelsanläggning finns i en fil till höger. Det är praktiskt om ni lämnar båda blanketterna samtidigt.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektörerna i Solna stad kontrollerar regelbundet livsmedelsföretagen. Då kontrolleras att et finns ett fungerande system för egenkontroll och att lokalen/vagnen/tältet uppfyller gällande krav. Exempelvis kontrolleras hygienen och att det finns möjlighet till handtvätt samt att det finns rutiner för tid- och temperaturkontroller.

Egenkontroll

Egenkontroll betyder att du som livsmedelsföretagare ska ha väl fungerade rutiner för din verksamhet så att du kan hantera mat säkert. Det betyder att du bland annat ska kunna redovisa rutiner för hygien, rengöring av utrustning, utbildning och temperaturkontroller.

Avgifter

Enligt gällande lagstiftning ska kommunen ta ut avgift för registrering av anläggning och avgift för kontroll. Avgifterna storlek står i en taxa som beslutats kommunfullmäktige. Det finns tre typer av avgifter. En avgift för registrering av ny livsmedelsverksamhet och verksamhet med ny ägare, en årlig avgift för kontroll (vars storlek beror på livsmedelshanteringens storlek och dess risker) och en avgift för extra offentlig kontroll.

Om verksamheten ändras eller upphör

Om du ändrar inriktning på din livsmedelsverksamhet, utökar, säljer eller upphör med den tidigare än plaerat ska du meddela miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tillstånd för alkoholservering

För att servera alkohol till allmänheten eller i slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd från socialnämnden. Blanketter och anvisningar finns här.

Anmälan om tobaksförsäljning

För att få sälja tobak ska en anmälan göras till socialnämnden. Blankett för anmälan av tobaksförsäljning finns här.

Dela: