Verksamt.se/stockholm

Nu finns det en samlingssida för dig som driver eller vill starta företag i Stockholmsregionen. Här ges en samlad bild över regionens företagsstöd och du får information om aktuella händelser.

På verksamt.se/stockholm kan du som innovatör, entreprenör eller företagare hitta bland de offentligt finansierade och ickekommersiella företagsstödaktörer som finns i Stockholms län.
Du kan ta direkt kontakt med rådgivare utifrån dina specifika behov och genom sidans kalendarium får du en överblick över relevanta aktiveteter som genomförs i länet.

Verksamt.se/stockholm uppdateras kontinuerligt med aktiviteter, aktörer och funktioner. Läs mer: verksamt.se/stockholm

Dela: