Solna Frukostbricka

En viktig uppgift för Solna stad är att tillsammans med företag och företagsorganisationer forma arenor, nätverk och mötesformer som gynnar företagen och företagandet i Solna. Solnas välbesökta frukostmöte, Solna Frukostbricka, är ett uppskattat företagsforum där samtliga av stadens företagare är välkomna. Kostnadsfritt och vi träffas på en ny mötesplats varje gång.

Digitalisering - tema på Solna Frukostbricka den 6 september

Digitalisering och den teknologiska utvecklingen förändrar världen och påverkar allt och alla i en allt snabbare takt. För företag och organisationer handlar det om att hitta effektivare sätt att organisera sin verksamhet till utveckling av helt nya produkter och tjänster.
Därmed utmanar digitaliseringen också etablerade affärsmodeller och strukturer - de som inte förnyar sig riskerar att slås ut.
Vilka hot och möjligheter innebär digitaliseringen? Vilka är framgångsfaktorerna för att leda en digital förändring? Olika frågeställningar som diskuterades på Solnas frukostbricka den 6 september.
Morgonens talare var Jennie Broström Lundmark, VD på DXC Technology, Gunther Mårder, VD Företagarna och Charlotta Ungerth, it-chef i Solna stad.  

Gå upp en timme tidigare
Solna Frukostbricka är ett utmärkt tillfälle att träffa andra företagare, medarbetare och politiker i Solna stad. Mötena sker cirka fyra-fem gånger under året och vi träffas på en ny plats varje gång. Frukostbrickan är en uppskattad mötesplats som samlar 150-200 företagare vid varje tillfälle och ger en möjlighet att ta del av aktuella ämnen genom intressanta och spännande föreläsare.

Frukostbrickan är kostnadsfri - anmäl dig snabbt för att vara säker på att få plats.

Vill du ha inbjudan till din e-post?
Klicka här för att registrera dig!

Dela: