Årets miljöföretag

Solna stads miljöpris delas ut årligen till enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet.


Vinnare Årets Miljöpris - Svenska Brasserier och Ulriksdals Wärdshus

Med insatser inom miljöområdet menas arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, ekologiskt byggande, naturvårdande insatser, opinionsbildning och arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning. Även forskning eller annat arbete som driver miljöutvecklingen framåt, exempelvis mot ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster räknas som insats. Pristagaren ska vara boende, lokaliserad eller verksam i Solna. Priset formges av en konstnär verksam eller boende i Solna och ska utgöras av ett konstverk.

Vinnare av Miljöpriset 2017

Solna stads miljöpris tilldelas år 2017 ut till Svenska Brasserier och Ulriksdals Wärdshus. Svenska Brasserier får priset för sina höga hållbarhetsambitioner och satsningar vid Ulriksdals Värdshus på att skapa ett slutet kretslopp och att gynna den biologiska mångfalden

Tidigare pristagare

2016 års vinnare: Cykelköket Solna

2015 års vinnare: Humlegården Fastigheter

2014 års vinnare: Statens Fastighetsverk

2013 års vinnare: Arvid Norquist

2012 års vinnare: Slottsträdgården Ulriksdal

Nominera till miljöpriset

Nomineringar av miljöprismottagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Nomineringen ska innehålla en motivering och ska skickas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det är Miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om vem som får miljöpriset.


Dela: