Årets företagare

Varje år utser Solna stad tillsammans med Företagarna och Handelskammaren Årets företagare i Solna. Priset ges till ett företag som visat på tillväxt, resultat och entreprenörskap. Vinnaren nomineras av företagare i Solna och av en jury och presenteras vid Solnas frukostbricka i december månad.


Helena Wigart och företaget Hansa Engineering, Årets Företagare 2017
(Foto Casper Hedberg)

Priset delas ut för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap samt hänsyn till CSR och miljöfrågor, utvecklar sina verksamheter på ett hållbart och lönsamt sätt.

Vinnnare av Årets företagare 2017
Årets Företagare 2017 blev Helena Wigart, VD på företaget Hansa Engineering.
Företaget är specialister på den nordiska marknaden inom industriella produkter för minskad miljöpåverkan. Helena Wigart har visat på stor innovationsförmåga genom att utveckla unika produkter och lösningar som både främjar miljön och förenklar för kunderna. Årets företagare har också visat mod genom att ta svåra nedskärningsbeslut för därigenom att hitta företagets fokus.

Nominerade till Årets Företagare 2017
Stefan Håkansson, VD på HWQ Entreprenad.
HWQ arbetar med rörrenoveringar, VVS-arbeten samt installarerar energibesparande produkter i flerfamiljshus. HWQ har som mål att ligga i framkant av teknikutvecklingen och företaget är under expansion mot hela landet och har stora planer för 2018.

Mats Bjelkevik, VD på Indoor Energy Services
Ett företag som verkar inom service- och installationsverksamhet med kompetens inom ventilation, värme, kyla och styr. En verksamhet med fokus på minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Tidigare års pristagare
2016 års vinnare: Petter Gellerstam, grundare Rope Access

2015 års vinnare: Said Gacanin ägare och VD SAGAC

2014 års vinnare: Hami Rashidi ägare och VD SMB Städ Material Bolaget

2013 års vinnare: Johan Johansson, CEO Ageris

2012 års vinnare: Mikael Särnmark, grundare Särnmark Assistans AB

Viktiga parametrar för att bli årets företagare är:

  • Företagaren bör äga eller vara delägare i företaget.
  • Företagaren bör aktivt driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
  • Inneha en entreprenörsanda samt att företaget bör ha god lönsamhet med god tillväxt de senaste åren.
  • Visa på miljömedvetenhet och vara en god Solnaförebild


Dela: