Årets företagare

Varje år utser Solna stad tillsammans med Företagarna Årets företagare i Solna. Priset ges till ett företag som visat på tillväxt, resultat och entreprenörskap. Vinnaren nomineras av företagare i Solna och av en jury och presenteras vid årets sista Solna frukostbricka.

Priset delas ut för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap samt hänsyn till CSR och miljöfrågor, utvecklar sina verksamheter på ett hållbart och lönsamt sätt.

Vinnnare av Årets företagare 2018
Årets Företagare 2018 blev Björn Sjöstrand med företaget Scandinavian Biopharma. Solnaföretaget är ett biotechföretag med egen utveckling av ett nytt drickbart diarrévaccin som skyddar mot ETEC. Företaget vill förbättra för människor i en global värld genom att dels medverka till och hindra att små barn dör i diarrésjukdomar och dels minska risken för s.k. turistdiarré hos turister.
Årets företagare har också lyckats med att generera vinst redan i uppstartsfasen.


Pehr Granfalk, Solna stad, Björn Sjöstrand, Scandinavian Biopharma, Niclas Herneteg, Företagarna samt Jan Marklund, Stockholms Handelskammare (Fotograf Casper Hedberg)

Nominerade till Årets Företagare 2018

Fredrik Eriksson, Restaurang Asplund.
I och med etableringen av restaurang Asplund har området Ingenting fått ett lyft. Restaurang Asplund är en ambitös restaurang med utbud av hög kvalité.


(Foto Solna stad)

Salar Atroshi, Viafield
Viafiels är ett direktförsäljningsföretag som specialiserat sig inom
event och dörrförsäljning.

(Foto Solna stad)

Tidigare års pristagare
2017 års vinnare: Helena Wigart, VD Hans Engineering

2016 års vinnare: Petter Gellerstam, grundare Rope Access

2015 års vinnare: Said Gacanin ägare och VD SAGAC

2014 års vinnare: Hami Rashidi ägare och VD SMB Städ Material Bolaget

2013 års vinnare: Johan Johansson, CEO Ageris

2012 års vinnare: Mikael Särnmark, grundare Särnmark Assistans AB

Viktiga parametrar för att bli nominerad till Årets Företagare:

  • Företagaren bör äga eller inneha ett betydande ägande av företaget.
  • Företagaren bör aktivt driva företaget, ha varit verksam i minst tre år och ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
  • Företagaren ska inneha en entreprenörsanda samt att företaget bör ha uthålligt god lönsamhet med god tillväxt de senaste åren.
  • Företagaren ska visa på miljömedvetenhet och vara en god Solnaförebild och ambassadör för företagare.
  • Företagaren får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar och inte nyligen vara dömd i domstol.

Vill du nominera? Skicka din nominering till mejladress foretagare@solna.se

Dela: