Årets CSR företag

CSR-priset delas ut till företag som genom ett socialt ansvarstagande gjort en värdefull insats för arbetssökande Solnabor. Priset delas ut på årets sista Solnas Frukostbricka varje år.


Vinnare av årets CSR-pris 2017 - Bostadsstiftelsen Signalisten och Scandic Järva Krog
På bild Tobias Alenius och Sara Wallin von Essen,Signalisten, Lars Rådén, Solna stad, Åsa Wernsten och AnnSofie Lanner,Scandic Järva Krog, Ulla Johansson, Solna stad
(Foto Casper Hedberg)

Det goda samarbetet mellan Solna stad och näringslivet leder till att arbetssökande Solnabor ökar sina möjligheter till att få ett arbete eller praktikplats. Via goda relationer med näringslivet och en god kännedom om varje persons kompetens stärks individers chanser att komma ut i arbetslivet. Genom detta pris uppmärksammar Solna stad de företag som har visat på ett gott samarbete, haft en rätt inställning och gjort en betydelsefull insats för den enskilda individen.

Vinnare av CSR-pris 2017
Priset gavs i år till två företag som genom ett socialt ansvarstagande gjort värdefulla insatser för arbetssökande Solnabor coh Solnaungdomar.

Signalisten mottog CSR-priset att man under året har företaget varit delaktigt i ett sommarjobbs-projekt där solnaungdomar getts möjlighet att arbeta i sitt eget boendeområde. Genom sommarjobbet bidrog ungdomarna till en trivsam miljö för grannar, företag och sig själva. Ungdomarna fick även en ökad förståelse för sin närmiljö och tjänade samtidigt egna pengar. Företaget har visat på ett stort engagemang, en vilja att göra skillnad och genomsyras av viljan att vara med och ta ett socialt ansvar för Solnas ungdomar samt för långtidsarbetslösa och nyanlända solnabor.

Scandic Järva Krog mottog CSR-priset för att man under många år gett arbetssökande solnabor och sommarjobbande ungdomar arbete som lett till fasta eller extra arbeten. Företaget genomsyras av en positiv och fin inställning till människor och bidrar till att rusta människor på ett gott sätt. Man är ett gott exempel på hur Solnamodellen fungerar i praktiken och därmed bidrar till ett socialt hållbart Solna.


Tidigare pristagare

2016 års vinnare: Råsunda förskoleenhet

2015 års vinnare: Akademibokhandeln Solna centrum

2014 års vinnare: Function Sverige

2013 års vinnare: Tillfälliga toan

2012 års vinnare: Telekompetens och Hotel Park Inn by Radisson Solna

2011 års vinnare: LeXman

Dela: