Om Solnas näringsliv

Solna har utsetts till Sveriges mest företagsvänliga kommun elva år i rad.
Intresset för att etablera sig i Solna är stort. Den dynamiska stadsutvecklingen, det geografiska läget och det stora utbudet av kommunikationer är några skäl till varför företagen väljer Solna.

Diversifierat och dynamiskt näringsliv

I Solna finns och utvecklas ett diversifierat och dynamiskt näringsliv som domineras av tjänstesektorn och kunskapsintensiva branscher. Ett stort antal mindre företag såväl som huvudkontor för internationella börsbolag och koncerner utgör en bra mix. De mest framträdande sektorerna är ICT, Life Science, finans och försäkring, bygg, livsmedel samt företagstjänster. Solna har också en väldigt spännande och växande besöksnäring med många nyetableringar av upplevelser, hotell och restauranger. Solna är Sveriges arbetsplatstätaste stad och antalet förvärvsarbetande är större än befolkningen.

Solnas läge

Solna har ett strategiskt optimalt läge med närhet till Stockholms city och goda förbindelser med tunnelbana, tvärbana, bussar och pendeltåg. Satsningarna på kommunikationer är omfattande och utbudet växer. Med tvärbanan kan man åka direkt till Bromma flygplats och med pendeltåg kan man åka direkt till Arlanda. I och med tunnelbanans utbyggnad blir tillgängligheten med kollektivtrafik fantastisk. Byggstart för den nya linjen från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden planeras under 2019 och bygget beräknas ta cirka sex år och ska stå klart 2025.
Den nya, framväxande tunnebanelinjen gula linjen innebär tre nya stationer, Hagastaden, Södra Hagalund och Arenstaden.

Sveriges företagsvänligste kommun

Solna rankas av Svenskt Näringsliv som Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuder förstklassig kommunal service. År 2018 fick Solna utmärkelsen för elfte gången under 2000-talet. Svenskt Näringsliv intervjuade inför 2012 års ranking två företag om varför de valt att etablera sig i Solna och hur de upplever företagsklimatet i staden. Se filmklipp här

Dela: