VIDA - Välj Inkludering, Delaktighet och Aktivitet

Är du eller din organisation intresserad av att underlätta nyanländas etablering och integration med civilsamhället? Genom projektet VIDA - Välj inkludering, delaktighet och aktivitet matchas nyanlända med en organisation eller aktivitet anpassad utefter individens behov och önskemål.

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) är ett projekt som ska leda till social inkludering i samhället för nyanlända. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholm och ska etablera en modell där kommuner, Arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer samverkar.

VIDA är ett projekt som har kommit till efter att ett önskemål från kommunerna i Stockholms län och deras behov av ett ökat samarbete med civilsamhället när det gäller integrationsfrågorna. Projektet VIDA ska därför leda till ökad samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle i syfte att skapa kontaktvägar för tredjelandmedborgare till majoritetssamhälle.

Aktiviteterna ska fungera språkfrämjande, hälsofrämjande och/eller nätverksbyggande, vilket i sin tur ska gynna den enskilda individens möjligheter till etablering och ge ökade möjligheter till sysselsättning. Projektet bygger på en tidigare framtagen framgångsrik modell som bedrivits i Region Skåne, NAD –Nätverk, Aktivitet, Delaktighet.

I projektet VIDA kommer Länsstyrelsen i Stockholm att samarbeta med ett tiotal kommuner. Delprojektledare finns i Stockholms stad, Sundbybergs stad och Österåkers kommun.

Projektet pågår 2,5 år och har beviljats 12 miljoner kronor från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden

Dela:

Populära sidor