Utan hållbart företagande, ingen hållbar framtid

Solna stads näringslivsenhet medverkar i Earth Hour -manifestationen genom att bjuda in företagare till ett inspirerande frukostseminarium som handlar om hur man som företagare kan arbeta med långsiktig hållbarhet. Den 17 mars ställs frågan till inbjudna företagare; Är det dags att komma igång med hållbarhetsarbetet?

Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling innehåller tre olika delar:

  • miljömässig hållbarhet
  • social hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet

På seminariet som Solna stad och Connect arrangerar tas frågeställningar upp kring hur företag kan arbeta med hållbarhetsfrågor på rätt sätt. Fokus kommer att läggas på långsiktiga, hållbara lösningar kring avtal, processer och strukturer. Två föreläsare ger handfasta tips och råd kring hur man kan jobba konkret med frågorna. Syftet är att man som företagare får mer kunskap kring frågorna men ska också bidra till att sätta igång diskussioner på arbetsplatserna.

Dela: