Unikt låg ungdomsarbetslöshet i Solna

Solnas ungdomsarbetslöshet är nu lägre än den generella arbetslösheten vilket är unikt i hela regionen och landet. Solnaungdomar är numera en grupp som i högre utsträckning har jobb än den genomsnittlige Solnabon.

- Bara när Mall of Scandinavia öppnade fick 60 arbetslösa Solnaungdomar jobb, säger Lars Rådén, kommunalråd för arbete och integration.

Solna är proaktivt när det gäller att få ut arbetssökande i jobb. Genom matchning via den så kallade Solnamodellen görs olika aktiva insatser som matchar arbetslösa Solnabor från försörjningsstöd till eget arbete. Solna prioriterar även de två grupperna ungdomar och utrikes födda.

I januari 2016 var ungdomsarbetslösheten i Solna 4,4 procent, motsvarande siffror var i hela Stockholms län 6,3 procent och i hela landet 13,1 procent.
Stockholms län är det län som har landets lägsta ungdomsarbetslöshet.
I detta sammanhang räknas man som ungdom upp till 24 år.

- Solna är bäst på att ge ungdomar arbete. Första jobbet är nyckeln till bostad, självständighet och grunden för ett starkt Solna i framtiden, avslutar Lars Rådén.

Bakgrundsfakta:

Arbetslöshetsstatistik januari 2016:

Solna: 4,4 procent
Ungdomsarbetslöshet Solna: 3,8 procent

Riket: 8,0 procent
Ungdomsarbetslöshet riket: 13,1 procent

Stockholms län: 6,3 procent
Ungdomsarbetslöshet Stockholms län: 7,6 procent

Dela: