Solna tar krafttag för att minska långtidsarbetslösheten

Solna har en växande arbetsmarknad med en stor blandning av företag, akademi och utbildning och offentlig sektor. Staden har sedan lång tid arbetat efter Solnamodellen som går ut på att matcha rätt person med rätt arbetsplats och se varje individs potential och möjligheter. Ett arbete som gett staden mycket goda kontakter med det lokala arbetslivet. Under 2017 och 2018 tar staden ytterligare ett steg i att minska långtidsarbetslösheten genom Solnamodellen Extra.

Solna har under lång tid arbetat med att stötta och lotsa personer som drabbats av arbetslöshet tillbaka till arbetslivet. Insatserna är väl beprövade och har också haft effekt, Solna har idag en arbetslöshet som ligger på 4,1 procent jämfört med resten av riket som har en arbetslöshet på 7,7 procent. Sedan januari 2017 drivs projektet Solnamodellen Extra i staden för att förstärka insatserna till den som varit långtidsarbetslös. Insatsen genomförs tillsammans med arbetsförmedlingen.

Solnamodellen Extra innebär en förstärkning av insatser för att hjälpa och lotsa den som varit långtidsarbetslös tillbaka till utbildning eller arbete. Arbetet går ut på att matcha rätt person med rätt arbetsplats. De som varit arbetslösa under en längre tid får hjälp, vägledning och matchning utav de personer som jobbar i projektet. Sedan den 16 januari 2017 finns två personer anställda i staden för att driva projekt Solnamodellen Extra, som kommer att pågå under 2017 med en förlängning under 2018.

Dela: