Solna stads upphandlingsarbete bäst i länet enligt företagarna

När företagarna själva får betygsätta kommunernas upphandlingsarbete har Solnas resultat förbättrats mest det senaste året – och är dessutom det bästa i Stockholms län. Det visar siffror från Svenskt Näringsliv. En bra dialog med företagen är helt avgörande för framgången, enligt Solna stads upphandlingschef Johan Wennborg.

Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i landets kommuner utifrån en rad områden. I år har 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker från hela Sverige poängsatt sina respektive kommuner på en skala mellan 1 och 6. På upphandlingsområdet blir poängsnittet för Solna 3,48 - bäst i hela länet! Resultatet innebär dessutom en markant ökning för Solna jämfört med förra årets 3,12 poäng.

- Vi bemödar oss att ha en god relation till leverantörerna och oavsett om de vunnit en upphandling eller inte så försöker vi alltid ge en tydlig förklaring till varför vi beslutat som vi gjort, säger Johan Wennborg, Solna stads upphandlingschef.

Utöver att ha en bra dialog med företagen menar han att samarbetet internt, mellan de som jobbar med upphandling på de olika förvaltningarna i staden, fungerar väldigt bra. Det tack vare att de tillsammans diskuterar övergripande strategiska frågor kopplade till upphandling och stöttar varandra.

Det senaste året har staden arbetat med att vässa avtalsuppföljningen, vilket enligt Johan Wennborg nu ger effekt och kan delvis vara en anledning till den ökning som årets resultat visar på. Exempelvis har tekniska förvaltningen jobbat mycket aktivt med leverantörerna.

- Företagen vill att vi följer upp avtalen och vi vinner deras respekt genom att göra det. Men vi måste bli ännu bättre, det finns mycket kvar att göra. Vi ska förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt, att inte göra det kan få långtgående konsekvenser för samhället i stort, säger han.

Kiarash Kaffashpour är stabschef för upphandling och avtalsuppföljning på tekniska förvaltningen, en förvaltning som jobbar aktivt med att följa upp och kontrollera att de många avtal staden har med entreprenörer verkligen hålls.

- Tekniska förvaltningens recept på en lyckad avtalsuppföljning innehåller upphandlare som arbetar nära beställarna i organisationen och att det avsätts resurser just för avtalsuppföljning, säger Kiarash Kaffashpour.

Dela: