Solna ökar i nyföretagande - igen!

Enligt en färsk rapport, Nyföretagarbarometern från Nyföretagarcentrum Sverige, rankas Solna som en av Sveriges tio mest expansiva entreprenörsplatser. Här fortsätter antalet nyföretagsamma medborgare och nyregistrerade företag att öka till skillnad från många andra kommuner.

Att företagsamheten ökar i Solna är positivt då det också kan leda till fler arbetstillfällen och fler nystartade företag. Nyföretagarbarometern visar att 776 nya företag startades i Solna under år 2016, en ökning med 6% jämfört med år 2015. I barometern rankas Sveriges alla 290 kommuner utefter antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare.

Solna är inte bara platsen för stora huvudkontor. Att Solna också ligger bland de tio översta på tio-i-topp-listan över nyföretagande i Sveriges kommuner är en gynnsam kombination. Tillsammans utgör de en stabil grund för fortsatt utveckling av staden och välfärden.

Läs mer om Nyföretagarbarometern här

Dela: