Solna Frukostbricka 29 september

Frukostbrickan den 29 september handlade om delningsekonomi. Vad innebär delnings-ekonomi och påverkas verksamheter och affärsmodeller?


Program

Idag går det att dela, låna eller hyra tjänster och varor, inom ett brett spektrum som arbetsplats, bostad, fordon, personlig assistent, och finansiering, till kläder och verktyg. Allt finns tillgängligt i den nya delningsekonomin.
Vad innebär delningsekonomi och hur påverkas verksamheter och affärsmodeller? Vilka hot och möjligheter finns med delningsekonomi och hur påverkar den samhällsutvecklingen samt kundbeteenden? Är det en kortsiktig trend eller här för att stanna?
Delningsekonomi var ett av nyorden på Språkrådets nyordslista 2015. Kollaborativ ekonomi eller delningstjänster är andra begrepp som används.
Vilka delningstjänster finns i Solna och stärker de Solnas attraktionskraft? Vilken roll kan Solna ta i att möta de möjligheter och utmaningar som en delningsekonomi för med sig?

Morgonens talare Åsa Minoz driver företaget ModigMinoz. Delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi upptar idag mycket av hennes tid som expert och entreprenör inom området.
Åsa har mångårig erfarenhet inom innovationspolitik från bl. a Regeringskansliet och VINNOVA. Åsa är även återkommande gäst i olika TV-soffor, talare på kongresser om delningsekonomi och hon har ett starkt intresse och engagemang för digitalisering och besöksnäring.
På frukostbrickan föreläser Åsa och delar med sig på temat "delningsekonomi" utifrån olika perspektiv.

Dela: