Ökad konkurrenskraft genom energieffektivisering

Att arbeta med energieffektivisering innebär minskade energikostnader, mindre känslighet för energiprisfluktuationer, minskad miljöpåverkan samt ökad möjlighet till profilering.
För att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd och möjligheter.

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) driver sedan i höstas, i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län projekt som ska ge företagen förutsättningar att energieffektivisera och därmed öka sin konkurrenskraft. Projekten drivs genom det regionala energikontoret.

KSL har uppdrag att driva det regionala energikontoret i Storstockholm med stöd från Energimyndigheten. Det regionala energikontoret har tillsammans med landets övriga 14 energikontor beviljats medel av Energimyndigheten/Tillväxtverket från det Nationella regionalfondsprogrammet för att driva projekt inom området energieffektivisering.
Via Energimyndighetens webbsida kan du läsa mer om hur ditt företag kan få råd och stöd kring energieffektivisering.

Dela: