Nyföretagsamheten frodas i Solna

Satsningen på ungt företagande har gjort att Solna hamnat på topp-tre som bästa uf-kommun samtidigt som nyföretagsamheten och antalet företagsamma personer och nystartade företag fortsätter att frodas i Solna.

Om detta går att läsa i de två rapporterna Nyföretagarbarometern för helåret 2017 från Nyföretagarcentrum och Företagsamheten 2018 som Svenskt Näringsliv står bakom.

Enligt rapporten, Nyföretagarbarometern från Nyföretagarcentrum Sverige, rankas Solna fortsatt som en av Sveriges tio mest expansiva entreprenörsplatser.
Att företagsamheten frodas i Solna är positivt då det kan leda till fler växande företag, fler arbetstillfällen och fler nystartade företag. Nyföretagarbarometern visar att 721 nya företag startades i Solna under år 2017.
Läs mer om Nyföretagarbarometern

En gång om året mäter Svenskt Näringsliv antalet företagsamma människor*, "Företagsamheten, både för Sverige som helhet samt för respektive län.
I Solna finns ca 7700 företagsamma personer varav 8.5 procent är kvinnor. Motsvarande procentsiffra för unga, företagsamma personer mellan  16-34 år är 7.4.
Stockholms län växer starkast i landet, Danderyd toppar och har Sveriges högsta nyföretagsamhet.
Rapporten Företagsamheten 2018 visar att andelen företagsamma personer år 2017 i landet ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2016. Landets företagsamma kvinnor följer dock fjolårets trend och har fortsatt att öka även under 2017 och här toppar Stockholms län som har högst företagsamhet bland kvinnor.
Läs mer om Företagsamheten 2018 Stockholms län

*Som företagsam räknas människor som har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

Dela: